Gemeente Heerlen zet sloopplannen Kegelpaleis door

Posted by | december 08, 2010 | Nieuws

Al geruime tijd informeert Hart-Leers naar de toekomst van het Kegelpaleis aan de Pancratiusstraat in Heerlen centrum. Dit in eigendom van de gemeente zijnde pand dateert uit ca. 1890 en levert inmiddels al vele jaren een verloedert en verpaupert aangezicht middenin het stadscentrum op. De gemeente Heerlen informeerde eenieder meermaals over een op handen zijnde nieuwe invulling met horeca, cabaret en ‘jong wonen’. Maanden nadat de deadline verstreek kwam tijdens de raadsvergadering van 7 december jl. de aap uit de mouw:  de plannen gaan niet door en de gemeente Heerlen zet haar sloopplannen voor het Kegelpaleis door.

De besluitvorming rond het Kegelpaleis duurde lang, veel te lang. Een Woningcorporatie die plannen ermee had haakte af en een ondernemer die er horeca wilde vestigen kreeg zijn plan helaas niet rond zo bleek onlangs. Ook een fietsenstalling met werkplaats en winkel mislukte jaren geleden. Het pand, dat inmiddels al vele jaren eigendom van de gemeente Heerlen is, kende sinds de aankoop door de gemeente geen enkele investering of opknapbeurt. Het bleef er altijd troosteloos bij liggen.  Momenteel onderzoekt de gemeente Heerlen of men het gehele gebouw, het voorhuis en de aangrenzende zaal, slopen zal of dat het mogelijk is het uit circa 1890 daterende voorpand te kunnen behouden.

Of het voorhuis te behouden valt moet blijken uit de onderzoeksresultaten die in de 2e week van januari ‘11 naar buiten komen.

Hart-Leers ijvert al lange tijd voor het Kegelpaleis. ‘Wanneer gebeurt hier eens iets?’ De gemeente Heerlen geeft helaas ook met dit pand een voorbeeld van hoe het niet moet: iets aankopen om het vervolgens te laten verloederen en verpauperen.

Heerlen investeerde vele tonnen in de aankoop van het pand om het vervolgens voor, naar verluidt minimaal 100.000 Euro, geheel of gedeeltelijk met de grond gelijk te maken en de plek in ‘iets groens’ om te toveren.

Totdat een toekomstbeeld bekend is wordt bovendien niets aan de troosteloze uistraling van het pand gedaan. Zelfs de vele plakkaten van de voorgevel verwijderen zit er kennelijk niet in.

Het college antwoordde in deze als volgt: ‘de plakkaten weghalen levert niets op, zijn ze weg dan volgen direct nieuwe exemplaren…’ Niets doen en in de situatie berusten lijkt de bewust gemaakte keuze.

Hart-Leers wist met haar vragen tijdens het vragenuur (bijlage) van de raadsvergadering het college wel zo ver te krijgen dat zodra de onderzoeksresultaten over de precieze gebouwelijke toestand bekend zijn deze met de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling gedeeld zullen worden. De raadscommissie zal dan met het college bespreken hoe de toekomst van het pand eruit zal zien: gehele of gedeeltelijke sloop.

Ook het huidige college lijkt de door vele Heerlenaren gehekelde ‘sloopwoede’ van eerdere colleges ‘in ere’ te houden.

Op 1 maart ‘11 start de sloop wist de wethouder afsluitend te melden. 

Vragenuur 02.11