Gemeentelijke stukken laten zien dat in en rondom stadshart Heerlen gemiddeld 47% parkeerplekken leeg staan

Posted by | April 03, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Alhoewel het onderzoek al van vorig jaar is -maar daarbij het enige en meest recent voorhanden liet Heerlen weten- spreken de cijfers boekdelen. De summiere opsomming op pagina 12 laat zien dat (alhoewel in die periode ook parkeerplekken onbruikbaar zijn vanwege de wekelijkse markt) het aantal bezette gemeentelijke parkeerplekken op 52,7% uitkomt. Kortom: uit deze berekening blijkt dat 47,3% van de gemeentelijke, betaalde parkeerplekken (in die periode) in en om hartje stad leeg zijn en aldus niet gebruikt worden.

Nu het stuk inzichtelijk maakt dat de parkeerdruk daadwerkelijk op een handje vol plekken om en in de binnenstad ligt benadrukt dat de juistheid van het voornemen van de complete Heerlense oppositie om parkeerplekken aan de rand van de stad stukken goedkoper te maken. Met 50 cent per uur deze nu merendeels lege parkeerplekken bezetten als handreiking richting parkeeractie die zowel ondernemers als bezoekers van het stadshart ondersteunen.

Het is overigens vreemd dat er geen recentere cijfers zijn. Uit het aflezen van de gemeentelijke parkeerinkomsten kan immers gemakkelijk afgeleid worden wat de feitelijke parkeerbezetting is. Tenminste: indien men natuurlijk betaalde voor een parkeerplek. Aantal betaalde uren, aantal uren dagtarief en noem maar op moeten kunnen weergeven hoe goed (of hoe slecht) gemeentelijke parkeerplekken gebruikt worden. Waarom dat kennelijk nog steeds niet gebeurt lijkt de grote vraag.

Door voor zeer betaalbaar parkeren te pleiten mikte de complete Heerlense oppositie op het slechten van de huidige parkeerdrempel. De verhouding parkeergeld en het (met de auto) willen bezoeken van hartje stad staan momenteel immers in geen goede verhouding tot elkaar.

Wetende dat het parkeren Heerlen circa 1,6 miljoen euro oplevert en er zo’n 400.000 euro aan kosten tegenover staan lijkt direct duidelijk te maken dat bij een parkeertarief van 2 euro per uur er 50 cent aan kosten tegenover staan. Daarbij wetende dat naarmate het parkeertarief (met tot 80%) steeg de inkomsten voor Heerlen uiteindelijk met zo’n 100.000 euro afnamen spreekt dit boekdelen.

Natuurlijk is niet enkel en alleen betaalbaar parkeren zaligmakend. Betaalbaar en daar waar mogelijk liefst vrij parkeren zijn echter een belangrijk onderdeel van en voor een aantrekkelijke stad. Dat buiten dat nog veel meer dient te gebeuren staat buiten kijf.

Het voorstel van de complete oppositie om de gemeentelijke parkeertarieven aan de rand van de binnenstad -met 50 cent per uur- zeer betaalbaar te maken kreeg uiteindelijk slechts de steun van de indieners van het voorstel. De complete coalitie stemde tegen om vervolgens -naar aanleiding van de voorgaande fikse discussie- wel werk te willen laten verrichten over of en hoe de stad qua ‘brede bereikbaarheid’ erop vooruit kan gaan.

De Heerlense parkeerdiscussie woedt inmiddels al vele jaren. Jarenlang gepraat zonder dat de knoop wordt doorgehakt. Een gemiddelde van ruim 47% lege, betaalde, gemeentelijke parkeerplaatsen (gedurende uren dat betaald parkeren geldt) moet eenieder aan het denken zetten… Toch?

Parkeren Heerlen.Centrum overzicht.MeiJuni2016