Hart-Leers bepleit voortzetten van eerste uur -gratis parkeren- Heerlen centrum

Nu vanaf vanavond, net zoals in maart, de horeca gesloten wordt en zij zeer waarschijnlijk, net zoals eerder, op ‘afhaal/bezorg alternatieven’ zullen inzetten lijkt de situatie geheel vergelijkbaar met hetgeen op basis waarvan burgemeester en wethouders besloten tot kosteloos parkeren (gedurende het eerste uur) over te gaan.

Letterlijk schrijven B&W in hun bericht van 5 Oktober jl.: ‘Deze parkeerkorting is eind maart ingevoerd toen de lockdown van start ging vanwege corona. Met deze maatregelen kwam het college de horeca-ondernemers tegemoet die toen vanwege sluiting massaal inzetten op afhaal- en bezorgservice.’

Concreet vragen wij B&W het volgende:

‘Draagt u er zorg voor dat ook per en/of vanaf vandaag het eerste uur kosteloos kunnen parkeren gehandhaafd blijft en uw voornemen om -per vandaag- tot een euro per uur (voor het eerste uur parkeren) over te gaan hiermee -per direct- ‘van tafel’ is. Hoe en wanneer communiceert u hierover en -mocht u hiertoe niet al la minute overgaan- hoe luidt uw motivering daartoe en wat bent u vervolgens -per wanneer- alsnog van plan?’

UPDATE! – 14-10-2020 14:15u