Heerlen bekijkt mogelijkheid terugkoop -en gedeeltelijke sloop- voormalig CBS gebouw

Posted by | June 29, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Tijdens de commissie- en raadsvergadering van gisteravond stond de Kantorennota Heerlen op de agenda. Een nota waaruit bleek dat van zo’n 120.000 leegstaande vierkante meters Heerlense kantoorruimte maar liefst 33.000 m2 in  het voormalige CBS gebouw te vinden zijn. Reden te over voor Hart-Leers om een creatief voorstel te doen en daarmee de fikse leegstandsproblematiek aan te pakken en mogelijk fors te verkleinen.

Het voormalige CBS gebouw biedt zo’n 43.000 m2 aan ruimte tonen de stukken behorende bij de gisteravond aangenomen kantorennota Heerlen. Van al deze meters staan maar liefst 33.000 m2 leeg en ‘te huur’ wijst de door de gemeente Heerlen aangeleverde informatie uit. Reden te over voor Hart-Leers om een ietwat creatief voorstel te doen:

De verkoopakte voormalig CBS biedt een mogelijkheid tot terugkoop zodra de koper verkoopt. Verkocht werd inmiddels enkele jaren geleden terwijl Heerlen daarin niet gekend werd. ‘Zoek dit gegeven eens heel goed uit’, gaf Hart-Leers de wethouder mee. Deze zei prompt toe dit te zullen doen.

Ook de gedachtegang van Hart-Leers om het oude CBS gebouw terug te kopen en vervolgens grotendeels te slopen -waarna alleen de monumenten overeind blijven- vond de wethouder de moeite waard om goed te bekijken en aan papier toe te vertrouwen.

Hart-Leers: ‘Het omvangrijke gebouwencomplex tegen de enorm voordelige verkoopprijs terugkopen en grotendeels slopen -waarmee zo’n 30.000 m2 leegstaande kantoorruimte uit de markt verdwijnt- is meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Hiermee wordt niet alleen een historische fout rechtgezet maar bovendien een groot probleem aangepakt en nagenoeg direct met 25% opgelost. Meer dan de moeite van eens heel goed bekijken waard aldus’.

Na ‘de zomervakantie’, waaraan politiek Heerlen gisterenavond begon, zal de wethouder de uitkomsten van het voorgelegde plan delen met politiek Heerlen. Dan wordt meer duidelijk over hoe de vork in de steel zit. Met zijn uitspraak ‘een onvoorziene negatieve ontwikkeling’ beschreef hij het oude, niet uit de verf gekomen, plan ‘Ecogrowth Center voormalig CBS gebouw’ overigens akelig concreet.

Het feuilleton ‘voormalig CBS gebouw Heerlen’ gaat hiermee zijn zoveelste hoofdstuk in. Een grotendeels onnavolgbaar verhaal krijgt het zoveelste vervolg…