Heerlen doet bouwkundig onderzoek ‘Kegelpaleis’ dat reeds gedaan is

Posted by | januari 06, 2011 | Nieuws

Naar aanleiding van raadsvragen van Hart-Leers vertelde de vakwethouder dat de veelvuldig besproken plannen voor het Kegelpaleis niet doorgaan. De beoogd ondernemer krijgt zijn plannen om het pand te renoveren en er een dancing/café te vestigingen (met woningen erboven) niet voor elkaar. Heerlen onderzoekt nu de bouwkundige toestand van het Kegelpaleis om te bezien of men het geheel of gedeeltelijk slopen wil.

Hart-Leers: ‘De wethouder is kennelijk recentelijk geschrokken van de vele betrokken reacties over het uit ca. 1890 stammende Kegelpaleis zodat zij nu terugkomt op haar eerdere besluit om het gehele pand met de grond gelijk te maken. Erg vreemd vinden wij dat de gemeente Heerlen momenteel een bouwkundig onderzoek naar de precieze staat van het pand uitvoert. Dit bouwkundige onderzoek zou namelijk reeds uitvoerig door de beoogd exploitant van het pand uitgevoerd zijn. Het uitvoerige rapport dat hij schrijven liet zou bovendien geruime tijd in bezit van de gemeente Heerlen geweest zijn zodat de gemeente precies weet hoe het pand er bouwkundig voorstaat’.

Nu wil Heerlen medio maart besluiten hoe verder met het Kegelpaleis. ‘In maart? Na de provinciale verkiezingen gewoonweg alsnog besluiten tot algehele sloop?’, vraagt Hart-Leers zich hardop af.

Waarom nogmaals een reeds onlangs gedaan uitvoerig onderzoek overdoen? De resultaten zijn immers bekend!

Hart-Leers wil van de wethouder weten waarom de gemeente Heerlen geen gebruik maakt van het uitvoerige bouwkundige onderzoek dat de beoogt exploitant (op eigen kosten) uitvoeren liet en wil inzicht in de kosten en redenen waarom Heerlen nu zelf (geheel voor eigen kosten) dit onderzoek laat (over)doen.

Jarenlang liet Heerlen haar eigendom in het stadshart zichtbaar verloederen en verpauperen, tonnen kostte de aankoop van het pand waarna de gemeente niets ondernam.

Een sloop van het uit ca. 1890 daterende pand zal kostbaar zijn waarna dit oude pand, waaraan velen herinneringen verbinden, verdwenen is en het zoveelste (dikbetaalde) grasveldje ontstaat…