Heerlen dupeert burgers en milieu

Posted by | February 04, 2010 | Nieuws

plastic-afval Al ruim een jaar ijvert Hart-Leers raadslid Roel Leers ervoor om plastic-afval via nascheiding uit het rest-afval te halen. De lokale partij Hart-Leers stemde tegen invoering van het volume frequentie systeem dat in januari jl. van start ging. Waarom? ‘Er zijn nu extra ophaalrondes voor plastic-afval nodig, je huis is een milieupark geworden en de kosten stegen terwijl er bijvoorbeeld minder plastic dan bij nascheiding gescheiden wordt’, vult Roel Leers aan

Meermaals contact met MSZ B.V., een Limburgs bedrijf dat zo goed als alle plastic uit het restafval halen kan, bevestigde dat behalve veel geld er bij nascheiding ook een veel grotere opbrengst van plastic uit restafval is. ‘De brieven hierover legde ik meermaals letterlijk op het bureau van de wethouder. Wat deed hij ermee… niks! Toen ik er tijdens discussies consequent op terug kwam reageerde de wethouder zelfs boos en verweet mij daarbij wellicht banden met MSZ B.V. te hebben’.

Duimendik lijkt er nu bovenop te liggen dat de wethouder, die tevens voorzitter is van het algemeen en dagelijks bestuur van RD4 enig en alleen voor RD4 koos en daarbij schijnbaar oogkleppen op had voor alle andere opties. Wist u dat RD4 blijkbaar een tekort kent van 1,9 miljoen op het personeelsbudget en bovendien schijnbaar ook met gelden voor vervanging het wagenpark in de problemen zit?

Het nascheiden van plastic-afval komt nu wederom prominent op de agenda. Hart-Leers gemeenteraadslid Roel Leers zorgde er namelijk voor dat via Art. 36 vragen en het aanvragen van een interpellatiedebat de wethouder tijdens een openbare raadsvergadering aan de tand gevoeld zal worden en daarbij openlijk verantwoording moet afleggen.

Update: 11 februari 2010
Bovendien wist de lokale partij Hart-Leers vorige week, tijdens een raadscommissievergadering, een forse meerderheid voor het voorstel te behalen om MSZ B.V., louter informatief, uitleg te laten geven over het nascheiding van afval en de onlansg uitgevoerde, zeer succesvolle, proef hiermee. ‘Wij willen dat het ophalen en verwerken van afval betaalbaar blijft, met minder rompslomp gepaard gaat, en daarbij liefst ook flink goedkoper wordt. Bovendien treedt er bij het invoeren van nascheiding in onze gemeente ook nog eens flinke milieuwinst op !’ zijn de afsluitende woorden van raadslid Leers. 

Lees ook:
Limburgs Dagblad | Het gelijk van Jan Bormans
Interpellatiedebat Plastic-Afval