Heerlen maakt -geheim stuk- over bestemmingsplan Heerlerheide Noord openbaar

De wethouder motiveerde het razendsnel -alsnog- agenderen van bestemmingsplan Heerlerheide Noord met, tot en met gisteren, geheime informatie. Omdat hij slechts een iemand inhoudelijk informeerde liet hij de rest van de gemeenteraad dit via bijgaand stuk weten. Saillant detail is dat hij een iemand meer informatie toevertrouwde dan de rest maar dit, bewust of onbewust, in bijgaand stuk achterwege liet.

Met een, vanwege de gang van zaken, motie van treurnis aan de broek is de wethouder allerminst ongeschonden uit dit dossier geraakt. Of het in deze enkel bij die motie blijft moet nog blijken. 

Uit bijgaande stukken lijkt immers te blijken dat het geen de wethouder kennelijk haasje repje wilde voorkomen ondertussen geschied is. Zo luidt de optelsom die Hart-Leers maakt door de tot voorkort geheime informatie naast publieke gemeentelijke bekendmakingen te leggen.

Heerlen wilde een specifieke ontwikkeling op Terweijerweg 1 voorkomen terwijl uit de bekendmakingen blijkt dat men er een autohandel met reparatie en onderhoud starten wil. Het lijkt er aldus op dat men juist dit via een versnelde procedure voorkomen wilde terwijl het bedrijf er -naar het schijnt- reeds breeduit actief is.

‘Gek’ is dat de procedure plots haasje repje moest terwijl het bedrijf er reeds huist en de gezwinde gang juist gericht leek dit te willen voorkomen. Raadsleden gaven de wethouder mogelijkheden ter overweging mee hoe iets op een bepaalde plek -op een zeer waarschijnlijk geschiktere wijze- mogelijk valt te voorkomen. De stadsbestuurder legde die adviezen echter ter zijde en handelde zoals bekend.

Of een en ander nu juist en voldoende blijkt zal snel blijken. Wij hebben er behoorlijke twijfels bij en trekken vandaar de conclusie dat het lijkt op opeenvolgend ‘gestuntel’…

20210526Rvst30-Bekrachtiging-geheimhouding-memo-achtergrondinformatie-BP-Heerlerheide-Noord-BIJLAGE-memo-geheimhouding-vervallen

gmb-2021-141156