Heerlen vordert alsnog 5000 euro (en meer) van initiatiefnemer Urban Airsoft Center binnenstad

Posted by | April 12, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Vorig jaar leek het er gelukkig op dat het allemaal met ‘een sisser’ zou afgelopen. Gemeente Heerlen legde de lokale initiatiefnemer van een Urban Airsoft Center aan de Schinkelstraat in het stadscentrum een dwangsom van 5000 euro op maar draaide vervolgens bij.

Nadat de lokale initiatiefnemer -al ruim voordat hij enige activiteit startte- de gemeente en diverse andere overheids- of direct aan de overheid gelieerde instanties volop en veelvuldig informeerde (en daarmee trachtte enthousiast te maken voor zijn plan) trapte Heerlen uiteindelijk -nadat voorzichtige ‘eerste stappen’ gezet waren-, gaandeweg het proces, keihard op de rem en hing de lokale initiatiefnemer daarbij een dwangsom van 5000 euro boven diens hoofd.

Feitelijk niet meer dan het ‘flink opruimen’ van een al jarenlang leegstaand 1000-den vierkante meters groot kantorencomplex en daarbij minimale voorbereidingen treffen om zijn droom te kunnen laten uitkomen leverde de initiatiefnemer vorig jaar een forse dwangsom op die de stad nu klaarblijkelijk alsnog, ietwat plotsklaps, doorzet. Een lokale deurwaarder (toeval of niet, kantoorhoudende pal tegenover het leegstaande betreffende pand) bezorgde maandagmorgen jl. niet alleen een dwangbevel over de eerdere 5000 euro -geëist door Heerlen- maar plaatste daar bovenop nog eens vele honderden euro’s aan gemaakte kosten.

Hart-Leers sprong al vaker voor dit initiatief in de bres. Een groot, leegstaand kantorencomplex aan de rand van het stadscentrum voor de duur tot dat sloop er van volgt gebruiken al Urban Airsoft Center houdt immers niet alleen dak- en thuislozen maar ook vandalisten buiten de deur maar… draagt ook -veel belangrijker nog- bij aan een actief en dynamisch stadscentrum. Nergens in Nederland zou een dergelijke voorziening midden in een stadscentrum voorhanden zijn. Daarnaast zag de lokale initiatiefnemer, reeds jarenlang enthousiast beoefenaar van Airsoft, zijn droom heel graag in diens eigen stad uitkomen.

Natuurlijk zijn ‘regels, regels’ en moet veiligheid voorop staan, echter: waarom niet kiezen voor samen vooruit, problemen oppakken en oplossen zoals dat onlangs wel in de Graffiti Hall Of Fame op de Honigmannstraat gebeurde? Waarom komt die dwangsom van vorig jaar -nadat deze later flink genuanceerd werd- nu plots weer boven water nu de initiatiefnemer ondertussen -vanwege de gemeentelijke inzet en benadering- aldaar geen activiteiten meer onderneemt en het pand door hem (af)gesloten verlaten werd?

Heerlen koos ondertussen voor ‘Urban’ en schreeuwt dat van de daken. Urban: ruig, rauw en anders dan anderen. Een Urban Airsoft Center zou daar naadloos in moeten passen. Toch?

Waarom niet samen de schouders er onder en -totdat een ouderencentrum met aanverwante voorzieningen aldaar een feit is- er iets dulden met meerwaarde in plaats van een oase van leegstand? Staat het bestuurlijk Heerlen wellicht niet aan dat Hart-Leers enthousiast is over het plan en dat enthousiast uitdraagt? Is de stad niet te spreken er over dat de pandeigenaar de immense locatie ‘om niet’ beschikbaar stelde aan de initiatiefnemer en hem ‘geen strobreed’ in de weg legde om zijn plan te realiseren?

Hart-Leers: ‘De wethouder bevestigde vandaag de recente deurwaardersbrief nadat wij hiernaar informeerden. Waarom halsstarrig doorzetten terwijl voor de stad betere oplossingen voorhanden zijn? Nagenoeg overal plakt Heerlen tegenwoordig ‘Urban’ op of voor. Komt er echt iets Urban’s en unieks om de hoek kijken -waarvoor enkele stads- en regiogenoten met plezier de handen uit de mouwen steken- dan volgt gemeentelijke tegenwerking en zelfs een forse boete. Onbegrijpelijk! Laten we hopen dat wij niet de enige Heerlense politieke partij zijn die hier zo over denkt maar dat ook anderen zich spoedig bij ons aansluiten om tot een werkbare oplossing te komen. Een oplossing die de stad vooruit helpt.’