Heerlen wil 75.000 euro bezuinigen op Cultuurhuis: bestuur vreest voor toekomst

Posted by | October 05, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Uit bijgaand schrijven blijkt dat burgemeester en wethouders van plan zijn om de jaarlijkse subsidie aan Cultuurhuis Heerlen met 75.000 euro te korten. Ruim 33% van de huidige subsidie concludeert het bestuur dat vreest voor de toekomst van de meest laagdrempelige cultuurvoorziening van Heerlen. Een gekend podium dat onder de bezielende leiding van Lex Nelissen in de afgelopen jaren sprongen vooruit maakte.

Begrijpelijker wijze vraagt het bestuur om een heroverweging van het gemeentelijk besluit. Begrijpelijk: zeker omdat juist met de komst van Lex Nelissen het Cultuurhuis sprongen vooruit maakte en met zijn aanstaande pensioen snel een bezielende leider gevonden moet worden die ‘de lijn van Lex’ weet vast te houden en waar mogelijk uit te bouwen.

Hart-Leers: ‘Feitelijk kocht men cultuurkanjer Theater Lexor met het aanstellen van Lex Nelissen als Cultuurhuis directeur. In zijn vele jaren ondernemerschap liet hij zien wat hij kon, wat mogelijk was en uit welk hout hij gesneden is. Met zijn aanstaande pensioen moeten alle zeilen worden bijgezet om Cultuurhuis Heerlen in het juiste vaarwater te houden. Op zich al een hele prestatie. Onder die omstandigheden voorstellen om het invullen van de directeursvacature te schrappen lijkt erop dat het stadsbestuur Heerlens meest laagdrempelige cultuurpodium allerminst serieus neemt’

Ter illustratie: met 320.000 euro jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor Cultura Nova en 100.000 euro voor het lokale Filmhuis zijn er mogelijkheden te over om gemeentelijk geld te besparen. Hebben burgemeester en wethouders ook daar naar gekeken, vallen ook daar dergelijke bezuinigingen te verwachten? We zijn benieuwd…

Brief aan B&W oktober 2016