Heerlen wil ruim 7 miljoen vrij maken voor Station Heerlen Maankwartier

Posted by | April 21, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Uit bijgaand voorstel blijkt dat de bouw van Station Heerlen Maankwartier kennelijk ruim 7 miljoen euro zal gaan kosten. Financiert Heerlen daarmee het nieuwe NS station en zo ja, welke rol spelen de Nederlandse Spoorwegen hierin dan? Het is immers hun nieuwe station, toch?

Al geruime tijd spreekt men er over dat Heerlen het voormalige station kocht (en sloopte), voor de tijdelijke stationsvoorzieningen zorgt en de realisatie van het nieuwe station voor z’n rekening neemt. Is het gebruikelijk dat anderen dan de spoorwegen de stationsvoorzieningen betalen of is dit iets zeer speciaals dat alleen in en voor Heerlen geldt?

Nu de stad van het totaal budget, nadat Heerlen onlangs nog 6,8 miljoen aan extra geld bijdroeg om een groot tekort in deel Zuid af te dekken, ook een gedeelte vrij wil maken voor het nieuwe station luidt de vraag: is dit überhaupt een taak van de gemeente, gaat Heerlen daarmee niet veel te ver?

Hart-Leers: ‘Het ligt voor de hand dat stationsvoorzieningen, een station en daaraan gelieerde zaken, voor rekening van de spoorwegen komen. Het lijkt er echter sterk op dat dit in Heerlen alles behalve het geval is. Ook met betrekking tot dit gedeelte van het veel te grote nieuwbouwproject Maankwartier vragen wij tekst en uitleg. In de lijn van ons voorgaande stemgedrag ziet het er overigens alles behalve naar uit dat wij met deze inmiddels zoveelste forse financiële bijdrage zullen gaan instemmen. Dat zal overigens vast en zeker niemand verbazen’.

Raadsvoorstel_kredietaanvraag_Maankwartier’17