Heerlenaren laten GFT-container door RD4 ophalen

Posted by | October 26, 2010 | Nieuws

 Sinds januari jl. geldt in Heerlen het volume frequentie systeem. Elke afvalbak die men buitenzet wordt sindsdien in rekening gebracht, plasticafval wordt apart ingezameld. Hart-Leers wees er voor de invoering van dit systeem al op dat indien men voor rest- en gft-afvalcontainers hetzelfde bedrag in rekening brengt ook mensen alle afval in een bak zullen doen en dus veel minder, of zelfs niet meer, zullen scheiden. Het voordeel van aparte bakken met rest en gft-afval vervalt dan en dat is natuurlijk erg nadeling, zowel financieel als voor het milieu. Gft afval, vermengt met restafval, beland bij het restafval terwijl alleen gft afval verwerken goedkoper is omdat gft bijvoorbeeld prima te composteren valt.

Steeds meer Heerlenaren nemen contact op met RD4 en melden dat men de GFT afvalbak wil  inleveren. Zonder probleem gebeurt dit vervolgens. Vele stadsgenoten ergeren zich enorm aan het in januari jl. ingevoerde volume frequentie systeem. Mini milieuparkjes in de tuin, je kelder of oprit of zelfs op het balkon, ‘weg met die rommel en alles in een bak’ luidt het steeds vaker.

Nu de afvoerkosten, voor welke bak dan ook, gelijk zijn ontbreekt de (financiële) prikkel om afval te scheiden. Men wil nu zo snel mogelijk van de rommel af en bovendien met een liefst zo vol mogelijke bak. Immers: elke bak kost 4, 60 Euro. ‘Wij vragen ons af welke extra kosten dit inmiddels oplevert  en bovendien hoeveel meer (onnodig) afval hierdoor bij het restafval belandt’.

Hart-Leers heeft al vaker het nieuwe afvalsysteem ter discussie gesteld en stelt, nu ook regelmatig in diverse media het apart ophalen van plasticafval de nodige vragen oplevert, dit systeem wederom prominent ter discussie. Terug naar het oude systeem en daarbij plastic afval na het ophalen uit het restafval scheiden lijkt veel voordeliger en beter voor het milieu. Bovendien is er dan ook weer een natuurlijke prikkel om gft afval apart aan te bieden.