Heerlense begraafrechten en parkeertarieven stijgen fors

Posted by | november 03, 2010 | Nieuws

Met het fors verhogen van de parkeertarieven lijken er slecht 2 winnaars : de schatkist van de gemeente Heerlen en Q-park. Het Heerlense beleid luidt immers nu dat straatparkeren duurder moet zijn dan parkeren in de parkeergarage. Wat dit voor gevolgen heeft indien de garagetarieven nog verder stijgen valt te bevrezen. Kortom: diegene die nu bepaald is Q-Park en niet de gemeente. Hart-Leers: ‘Bezoekers, bewoners en ondernemers in ons stadscentrum betalen letterlijk de hoge prijs van deze kortzichtige centenkwestie. Ook dat was een van de redenen om niet met dit voorstel in te stemmen’.  

Ook de nota begraafplaatsen stond op de raadsagenda en ook daar ging het financiële aspect voor het menselijke en ging het wederom, bijna schaamteloos, om het vullen van de gemeentekas. ‘Alleen al uit fatsoen had dit natuurlijk anders gemoeten’.  Ruim 61 % (ca. 0,8 Mln. Euro) van alle kosten voor begraafplaatsen komt voor rekening van de gemeentelijke dienst Beheer en Onderhoud. Deze ruim 800.000 Euro werd echter niet verder inzichtelijk gemaakt dan door dit bedrag te verdelen over 2 hele grote bedragen, daarbij bleef het. ‘Waar wordt dit enorme bedrag precies aan uitgegeven en valt hierop niet te besparen?’, vroeg Hart-Leers reeds meermaals. De wethouder gaf daarop aan dat dit gemakkelijk inzichtelijk te maken was maar deed dat vervolgens, tot op dit moment, niet.

‘Het bekend maken van de forse prijsstijgingen wil de gemeente Heerlen achteraf via de stadskrant en nieuwsbrieven doen. Ook zo werkt dat natuurlijk niet. Informeren doe je vooraf en niet achteraf als er niets meer aan te passen valt’, zou luidde de reactie van Hart-Leers. ‘Zonder duidelijk inzicht in de kosten en het bekijken van mogelijkheden om kosten te verminderen in plaats van prijzen te verhogen is het onmogelijk om met dit voorstel in te stemmen’, luidde de eindconclusie van Hart-Leers.