Het mijnwater sprookje (b)lijkt een ware nachtmerrie

Maandagavond jl. stond, op verzoek van Hart-Leers, het mijnwater project op de ES raadscommissie agenda. Burgemeester en wethouders presenteerden een wervelende ‘goed nieuws show’ waarvan allerminst zeker is of ‘geduldig papier’ in de praktijk uiteindelijk alsnog een succes blijkt. Met inmiddels ca. 18 Mln. euro aan investeringen in het mijnwater project en (tot op heden) een schamele jaarlijkse omzet van ca. 65.000 euro lijkt dit immers alles behalve zeker.

Het miljoenenproject kent jaarlijkse vaste kosten van ca. 450.000 euro. Kosten waar tegenover, tot op heden, een magere omzet van 65.000 euro (per jaar) staat. Zo doende moet, alleen al wat de vaste kosten betreft, kennelijk (jaar na jaar) bijna 400.000 euro bijgelegd worden.

Over ‘een maand of 2’ wordt duidelijk of en wanneer de mijnwater BV in oprichting eindelijk een complete BV wordt vertelde de wethouder. Daarentegen is inmiddels wel duidelijk dat deze BV in oprichting een financiering ter hoogte van ruim 4,3 Mln. euro nodig heeft.

De beide nieuwe mijnwater klanten (APG en Arcus Campus), die voor eind februari aanstaande aangesloten moeten zijn, blijken daarbij ieder op zich ‘aparte gevallen’. Zo neemt het APG geen warmte af en is het de vraag of APG wel koeling gaat gebruiken. Immers: het enige dat zeker lijkt is dat APG haar eigen (overtollige) warmte aan het mijnwater netwerk leveren zal. Daarnaast is de Arcus Campus, die momenteel gebouwd wordt, tevens afnemer van een nieuw te bouwen biomassacentrale. Een centrale waaraan het mijnwater netwerk gekoppeld wordt.

Deze biomassacentrale zal de Arcus onderwijscampus o.a. van verwarming verzorgen. Ook bij Arcus is dus zeer waarschijnlijk sprake van warmtelevering in plaats van mijnwater (warmte) afname. De mijnwater directeur, Louis Hiddes, kon en mocht in deze verder niets openbaar maken. Uitleg over hoe ‘de constructie aldaar’, in combinatie met de biomassacentrale precies in elkaar zit. Ook dat doet ‘de wenkbrauwen fronzen’.

Nu nog zijn er enige forse subsidiemogelijkheden (Remining Lowex en UKR). Mogelijkheden om nieuwe mijnwater klanten, met fikse steun van subsidies, aan te sluiten. Die subsidiestromen lopen echter zeer binnenkort af waarna de aansluitkosten ten dele ook ten laste van nieuwe mijnwater klanten zullen komen. Of mijnwater dan nog ‘interessant’ is blijft een vraag. Bovendien mogen de beide nieuwe klanten (APG en Arcus Campus) tot 2 jaar na levering stoppen. Ook bij de officiële oprichting van het mijnwaterbedrijf doet zich de mogelijkheid voor om als bestaande mijnwater klant alsnog ‘uit te stappen’. Zorgelijk voor de bedrijfszekerheid dus.

Nu er nog steeds geen mijnwater bedrijf is, is en blijft de gemeente Heerlen volledig aansprakelijk. Aansprakelijk indien zich problemen en/of (schade)claims voordoen. Dat is geen mooi vooruitzicht. Bovendien blijkt uit de vergaderstukken dat zich, betreffende de nieuwe aansluitingen, behoorlijke financiële nadelen (geheel voor rekening van de gemeente Heerlen) kunnen voordoen.

Omstreeks mei vorig jaar, inmiddels ruim 7 maanden geleden dus, wees de gemeente Heerlen nadrukkelijk erop ‘met 20 potentiële klanten in onderhandeling te zijn’. Maandagavond jl. benadrukte me dit, doodleuk, weer.

De heer Louis Hiddes, sinds mei vorig jaar directeur van de Mijnwater BV in oprichting, zit er ondertussen ‘warmpjes bij’. Zijn salaris (naar verluidt ca. 10.000 euro per maand) blijft onveranderd zo liet de wethouder aan Hart-Leers weten.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Lees gerust de complete ES raadscommissiestukken mijnwater er (via heerlen.nl) op na.