Het Mijnwaterproject: een bodemloos debacle

Inmiddels ‘verdwenen’ er circa 18 miljoen euro in terwijl de jaarlijkse omzet op 65.000 euro stokt. Het Mijnwaterproject kost vooral veel geld, moeite en inzet. Terwijl met deze gigantische ‘investering’ weldegelijk (goed verkoopbaar) resultaat geboekt -had- kunnen worden. Voorlopig blijft het project, dat overigens alleen Heerlen ‘aandurfde’, sowieso handenvol geld kosten. Dat terwijl, omdat er nog steeds geen Mijnwaterbedrijf is, de gemeente Heerlen alle verantwoordelijkheden ‘op haar bordje’ heeft liggen.

Het nieuwe CBS gebouw en Weller energie (Mijnwaterwoningen en diverse winkels in Heerlerheide centrum) nemen gezamenlijk -per jaar- ca. 65.000 euro aan Mijnwater af. De 2 ‘nieuwe Mijnwater klanten’, klanten die nu gezamenlijk voor bijna 3 miljoen aansluitkosten, aangesloten worden (kosten waaraan Heerlen bijna 1,3 Mln. euro bijdraagt) leveren straks hun overtollige -eigen-  (rest)warmte aan het Mijnwatersysteem. Heerlen noemt deze leveranciers simpelweg ‘nieuwe klanten’. Waarschijnlijk omdat men naarstig op zoek is naar nieuwe afnemers om het project ‘in de lucht’ te houden.

Wat blijkt?

Het ABP/APG zit met een overschot aan (rest)warmte. Warmte omdat hun datacentrum, gelegen in hun gebouw, behoorlijk veel warmte produceert. Warmte waar ABP/APG graag vanaf wil. Overtollige (rest)warmte die via het door de gemeente Heerlen aangeboden koude Mijnwater in het Mijnwaternetwerk ‘verdwijnt’. Waar gaat deze (rest)warmte dan naartoe en wie wordt er vervolgens mee verwarmt, de Arcus nieuwbouw wellicht? Die kans lijkt klein omdat het Arcus ‘klant’ van een eigen Bio Massa Centrale wordt en men daaraan, ter ondersteuning, het Mijnwaternetwerk koppelt.

Het heeft het er alle schijn van dat de beiden, als ‘nieuwe Mijnwaterklanten’ gepresenteerde, instellingen feitelijk meer leverancier dan afnemer worden. Zij leveren hun overtollige (rest)warmte ‘om niet’. Op het Mijnwatersysteem rust vervolgens de plicht om het af te voeren… Waarheen? Joost mag het weten.