Laten de Chinezen Heerlen links liggen

Posted by | oktober 28, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond werd de raadsinformatiebrief Chinadesk inclusief de bijlagen ‘Evaluatie en voortgangsvoorstel China/Fuijan desk’ en ‘China desk rapportage en voortgang 1e kwartaal 2014’ besproken. Op onze vraag wat de concrete resultaten tot op heden zijn en welke Chinese ondernemingen of ondernemers Heerlen kan verwachten volgde het antwoord dat nog geen concrete resultaten geboekt zijn.

In december ontvangt politiek Heerlen een voorstel over hoe de lokale ‘China missie’ te vervolgen. Daarbij lijkt het erop of minimaal tot dan het aangaan van stedenbanden met Chinese steden op een laag pitje staat en het tevens ongewis is of de Heerlense China desk een vervolg krijgt. Het lijkt er ook op dat het momenteel meer voor de hand ligt dat Heerlen bij de China activiteiten van de provincie aansluit en daarmee haar Chinese ‘alleingang’ varen laat.

De agendastukken spraken onder andere van hotels, supermarktketens,  steengroothandels, medische bedrijven en noem maar op. Het lijkt er aldus op dat geen van hen, althans op dit moment, het concrete besluit genomen heeft zich in Heerlen te zullen vestigen. Wat de betekenis hiervan bijvoorbeeld voor het omvangrijke bouwproject Maankwartier is, een grootschalig project dat op de komst van meerdere Chinese ondernemers rekent, is onduidelijk…