Liegt de wethouder of… vergiste hij zich?! ‘College heeft een besluit genomen, de casus is gesloten’

In Maart kreeg de wethouder ruimtelijke ordening een motie van treurnis aan z’n broek. Of het daarbij -na bijgaande situatie- blijft is de vraag.

Hart-Leers vroeg onlangs, na de recente raadscommissievergadering RO, het door de wethouder toen genoemde Collegebesluit op. Gisteren ontvingen wij de collegebesluiten van vorige week en wat blijkt: het genoemde Collegebesluit was tijdens die raadscommissievergadering, op dat moment, niet genomen. Het besluit viel pas op de 19e Dit terwijl, voorafgaand, op de 13e de raadscommissievergadering plaatsvond en de wethouder toen schermde met een genomen Collegebesluit.

Hart-Leers: ‘Wij vragen enkel om de waarheid en niks anders. ‘Flexibel omgaan met de waarheid’ of ‘Er ’n draai aan geven’ kan/mag natuurlijk niet. Zeer zeker geldt ook dit voor een houder van de wet.’