Maandelijkse kosten -gemeentelijk eigendom- Filmtheater Royal (ruim) 13.187 Euro. Huurinkomsten (Filmhuis Heerlen) 800 Euro -all-in-

Met zo’n 12.000 Euro dat het vroegere Royal Theater (tot augustus 2014) maandelijks aan pandeigenaar gemeente Heerlen betaalde (exclusief zo’n 2000 Euro -maandelijks- aan gas, water en licht) werd het voor de generaties lange Royal uitbater familie van Bergen veel te duur om door te kunnen gaan. In Augustus ‘14 stopte de Royal in oude glorie en stond sindsdien zo’n 5 jaar leeg. 

Het ene na het andere idee volgde. Daarbij werden vele partijen ‘ingevlogen’ om de toekomst voor de Royal veilig te stellen. Uiteindelijk ‘verhuurde’ Heerlen diens eigendom aan het ‘Filmhuis Heerlen c.s.’ en betalen zij sindsdien zo’n  800 euro per maand -inclusief gas, water en licht-.

Het lijkt er dus op dat behalve allerlei subsidies die reeds richting Filmhuis Heerlen c.s. gaan Heerlen ook maandelijks zo’n 12.400 (!) Euro ‘bij moeten leggen’ om überhaupt uit de vaste kosten te komen. Dat terwijl de gemeente Heerlen een mega filmhuis -met een investering van 5,3 miljoen- voor ogen heeft en er onlangs ook al (voor dit jaar) 90.000 Euro extra geld voor het Filmhuis vrijgemaakt werd.

Hart-Leers: ‘Op een dergelijke manier met de centen omspringen brengt duidelijk in beeld welk (wan)beleid Heerlen in praktijk voert. Tot over de oren in de schulden -met een provincie die nadrukkelijk meekijkt- is deze weg doodlopend. Onder de huidige gezondheidscrisis, waarop een grote economische crisis onvermijdelijk lijkt, (b)lijkt dit voorbeeld exemplarisch voor het inmiddels al vele lange jaren gevoerde (wan)beleid. Ziehier een concreet kijkje in de keuken van de ’(a)sociaalste gemeente van het land’. Als lemmingen fluitend naar de afgrond klinkt het steeds meer uit de stad…’

Bijgaande cijfers Royal 2020 (Bron: gemeente Heerlen)

OZB8.206
Waterschapsheffing528
Rioolbelasting86
Verzekeringen4.260
Contractonderhoud4.706
Dagelijks onderhoud5.699
Planmatig onderhoud33.764
Energie (W&E)60.000
Water1.000
Beheerder e.d.40.000