Maanhotel: na Herr Kindermann ook Achat Hotels afgehaakt?!

Posted by | augustus 02, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Nadat Duitse investeerder Kindermann niet over de brug kwam bouwt bouwbedrijf Jongen voort aan het omvangrijke Maanhotel. Nu klaarblijkelijk duidelijk geworden is dat ook, het eveneens Duitse, Achat Hotels afgehaakt is luidt de vraag voor wie wordt dit grote, nieuwe Maanhotel gebouwd? C.q. bouwt men daadwerkelijk voort nu kennelijk -nog steeds- niet duidelijk is of er überhaupt een hotelexploitant gevonden is?!

Bouwen voor leegstand, zeker in een stad/regio waar leegstand helaas al volop voorhanden is, is allerminst goed. Hotelruimte bijbouwen terwijl, onder andere, een Provinciale discussie gaande is of er niet al veel te veel Limburgse hotelkamers beschikbaar zijn vormt een ander heikel punt.

-Levert afhaken van beoogd hotelexploitant Achat problemen op? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
-Bouwt Jongen bouw -geheel voor eigen rekening en risico- door ook indien zowel geen beoogd huurder noch beoogd koper voor handen is?
Wordt in deze rekening gehouden met een mogelijk andere invulling dan ‘hotel’? Zo ja, welke invulling?
Loopt Heerlen ook in deze op enige wijze enig risico? Zo ja, welk/welke risico(s) zijn dat?
Bent u geïnformeerd dat -zo ja, wanneer en hoe- Achat Hotels afziet van komst naar onze stad?

Heerlen stak zeer onlangs nog maar liefst -mede vanwege oplopende kosten door vertragingen- 11,3 miljoen euro aan extra (!) geld in megaproject Maankwartier. De stad wil vertragingskosten op veroorzakers verhalen.

Grootste veroorzaker lijkt Herr Kindermann die kennelijk niet over de brug kwam aangaande financiën van het Maanhotel.

-Waarop c.q. op wie richt Heerlen nu diens aandacht om miljoenen aan extra kosten te kunnen verhalen?
C.q. hoe reëel duidt u het om substantiële gedeelten van vele miljoenen euro’s aan extra kosten daadwerkelijk te zien worden vergoed?

Nadat eerder diverse andere beoogde hotelexploitanten, stuk voor stuk, uit beeld verdwenen/afhaakten lijkt zich ook Achat Hotels hier nu aan toegevoegd te hebben. Dat een en ander iets zegt over het Maanhotel en in het algemeen over het totale megalomane en peperdure project moge duidelijk zijn…