Maankwartier Heerlen (b)lijkt wederom in zwaar weer

Posted by | januari 14, 2019 | Nieuws, Vanuit de fractie

Hart-Leers stelt de volgende vragen:

‘Kunnen burgemeester en wethouders bevestigen dat het gerechtshof in Den Bosch kort voor de Kerstmis uitspraak deed in een zaak aangaande het Maankwartier? Een rechtszaak waarin de gemeente Heerlen partij was. Zo ja, wat was/is de strekking van die rechtszaak en wanneer en hoe informeerde en/of informeert u de Heerlense politiek hierover?

 Is het juist c.q. kunt u bevestigen dat momenteel een hypotheekaanvraag op het Maankwartier voorbereid word en u voornemens bent hiermee tekorten en/of extra kosten op dit project te willen dekken? Zo ja, wat is de stand van zaken in deze en om welke concrete tekorten c.q. extra kosten gaat het? Hoe en wanneer ontstonden deze tekorten en hoe en wanneer informeerde en/of informeert u politiek Heerlen over al het voorgaande? Is het gebruikelijk dat iets dergelijks met het aangaan van een hypothecaire lening ‘opgelost’ wordt?’