Mijnwater B.V. Heerlen sinds 1 januari jl. eigenaar van Weller Energie B.V.

De Kamer van Koophandel inschrijvingen op hetzelfde adres deden het al vermoeden, een daarop volgend telefoontje bevestigde het: Mijnwater Heerlen B.V. is sinds 1 januari jl. eigenaar van de Weller Energie B.V.

Alhoewel Heerlen 100% eigenaar is van de Mijnwater BV en een raadsmeerderheid voor deze BV vorig jaar nog 10 miljoen krediet vrijmaakte vernam politiek Heerlen niets over deze aankoop. Het lijkt er hiermee op dat het gehele Mijnwater gebeuren in de stad nu in een BV verpakt zit. Een BV waarvan de gemeente Heerlen enig eigenaar is.

De Weller Energie B.V. (b)leek overigens een behoorlijk zorgenkindje zo concludeerde Hart-Leers uit diverse jaarstukken die publiekelijk op Wellernet te vinden zijn. De Weller Energie BV boekte in 2011 een negatief resultaat van 1.199.308 euro, in 2011 gevolgd door een negatief resultaat van 809.042 euro. Door verliesleidende exploitatie is sprake van een blijvende en aanmerkelijke waardedaling waarbij de materiële en immateriële activa van deze BV op 0 gewaardeerd werden.

De reden waarom deze BV, kennelijk tegen nultarief, door sociale woningcorporatie Weller van de hand is gedaan aan Mijnwater Heerlen BV lijkt daarmee duidelijk. Welke gevolgen dit voor Mijnwater Heerlen BV heeft, de BV waarvan de gemeente Heerlen volledig eigenaar is, lijkt -helaas- nog niet geheel duidelijk.

Hart-Leers vraagt het college van burgemeester en wethouders vandaar per direct om tekst en uitleg over deze aankoop/overname. Wat zijn de financiële en alle andere consequenties van deze aankoop/overname en wat is de reden waarom politiek Heerlen hierover (nog) niet geïnformeerd werd?