Mijnwater: kwijtschelding van 2.733.906 euro voor Weller Energie B.V.

Citaat: ‘In het kader van de voorgenomen vervreemding van de aandelen Weller Energie B.V. aan gemeente Heerlen/Mijnwater B.V., is afgesproken dat Weller Energie B.V. vrij van schulden aan of vorderingen op Stichting Weller Wonen of een of meerdere groepsmaatschappijen zal worden overgedragen. Vooruitlopend op deze vervreemding is de rekening-courant schuld van Weller Energie B.V. aan Stichting Weller Wonen door de schuldeisers kwijtgescholden’(bijlage paginanummer 78).

(bijlage paginanummer 163) Citaat: Vervreemding  De gemeente Heerlen/Mijnwater B.V. heeft aangegeven de aandelen Weller Energie B.V. te willen overnemen in het kader van de ontwikkeling en exploitatie van Mijnwater 2.0 De intentieovereenkomst voor overname van de aandelen Weller Energie B.V. is op 30 oktober 2013 ondertekend. Momenteel vind een due dilligence-onderzoek (financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten) in opdracht van de gemeente Heerlen plaats.

Vooruitlopend op de vervreemding van de aandelen Weller Energie B.V. zijn de rekening-courant schulden van Weller Energie B.V. aan Stichting Weller Wonen, Weller Vastgoed Beheer B.V. en Weller Vastgoed Ontwikkeling B.V. ultimo 2013 door de schuldeisers kwijtgescholden.’

Hart-Leers: ‘Dinsdagavond jl. werd, tot ons grote ongenoegen, -na een urenlang debat- door de meerderheid van de gemeenteraad een lening van 10 miljoen euro aan de Mijnwater BV goedgekeurd. Wat heeft het bovenstaande voor gevolgen voor die miljoenenlening? Wat hangt Heerlen c.q. de Mijnwater B.V. boven het hoofd zodra zij dit energiebedrijf van Weller overneemt wetende dat de Weller Energie B.V. de afgelopen jaren reeds vele miljoenen aan verliezen afboekte?’

Bovendien kunnen burgemeester en wethouders vast en zeker inzage geven in:

  • de intentieovereenkomst van 30 oktober 2013;
  • de stand van zaken c.q. uitkomst van het due dillegence-onderzoek in opdracht van de gemeente Heerlen.

Weller13