Mijnwateraansluiting Bekkerveld al in december vorig jaar besproken

Toen de raadscommissie op 11 december vorig jaar de energie prestatie nieuwbouw MAB besprak stelde Hart-Leers de vraag waarom de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB) niet aan het mijnwaternetwerk aangesloten werd. Verbaasde blikken alom: de gemeente Heerlen had hier kennelijk niet aan gedacht of naar gekeken. Over deze kwestie bleef het tot zeer onlangs stil, nu blijkt de nieuwbouw van de MAB uitgesteld omdat Heerlen alsnog een mijnwateraansluiting bekijkt.

Even verderop (vanaf de MAB gezien) ligt een nieuwe mijnwaterklant: APG. Pal langs de stadsautoweg gelegen in het verlengde van sportvereniging Bekkerveld zou je zeggen ‘een en een is twee’: deze gemeentelijke nieuwbouw (MAB) werd vast en zeker bekeken als het om afname van mijnwater gaat. Dit simpele, voor de hand liggende, iets werd echter niet gedaan. Hart-Leers stelde hierover -als enige- vragen tijdens de raadcommissievergadering van 11 december vorig jaar en wees er ook tijdens een volgende vergadering (van 31 januari jl.) op.

Hart-Leers: ‘Ook al zijn we zeker geen voorstander van het geldverslindende mijnwaterproject toch blijft het vreemd dat de gemeente -zelfs bij eigen gebouwen- geen mogelijke mijnwateraansluiting bekijkt. Onze verbazing spraken we daarover uit waarop de wethouder eind vorig jaar aangaf hierop (schriftelijk) terug te komen. Uit de krant begrijpen we nu dat Heerlen de mogelijkheid alsnog wil onderzoeken. Vele maanden nadat wij erop wezen blijkt dit nu, als donderslag bij heldere hemel, een reden voor uitstel.’

Het lijkt er welhaast op dat uitstel goed uitkomt. Op die manier moet kennelijk -na de verkiezingen- ‘de knoop worden doorgehakt’ en krijgen anderen daarmee waarschijnlijk de vraag voorgeschoteld of deze investering nog wel te betalen valt. Immers: de gemeente Heerlen heeft grote financiële problemen, problemen die nu al de nodige kopzorgen veroorzaken terwijl de financiële vooruitzichten allerminst positief zijn…