Mijnwaterproject op sterven na dood

Posted by | juli 05, 2012 | Nieuws

Geen ca. 130.000 euro jaarlijkse omzet maar amper de helft (ca. 65.000 euro omzet) blijkt het inmiddels ruim 14 Mln. euro kostende Mijnwaterproject (per jaar) te realiseren. Ook lijkt het alles behalve zeker dat het reeds geruime tijd geleden aangekondigde Mijnwaterbedrijf er zeker komt. De onlangs aangetreden Mijnwater directeur blijkt een contract tot augustus te hebben mede waardoor onduidelijk blijft of daadwerkelijk tot oprichting van het lang verwachtte bedrijf wordt overgegaan.

Hart-Leers: ‘Schokkend en schrikbarend is het negatieve en inktzwarte beeld dat keer op keer weer over het Mijnwaterproject naar buiten komt. Amper twee ‘klanten’ zorgen samen, in verhouding tot de miljoenenzware investering, voor een ronduit schamele omzet van ca. 65.000 euro. Waarbij het CBS ca. 25.000 euro voor haar rekening neemt en Weller Energie B.V. voor de overige 40.000 euro tekent.’

Wat ons betreft is het met deze schriftelijke beantwoording (bijlage) zo klaar als een klontje waarom burgemeester en wethouders onze schriftelijke vragen pas na de laatste raadsvergadering van de onlangs gestarte ‘politieke zomervakantie’ beantwoorden. Het Mijnwaterproject lijkt er immers nog slechter voor te staan dan wij al dachten. Het blijkt een regelrecht Mijnwaterdebacle waarvan het einde, helaas, nog niet in zicht lijkt.

Bijlage