Miljoenen in lucht op gegaan?! Mijnwaternetwerk Componenta – Otterveurdt nutteloos na sluiting ijzergieterij

Het bericht dat Componenta gaat sluiten heeft ook directe gevolgen voor de Mijnwater B.V. Het gemeentelijk bedrijf investeerde namelijk in een mijnwaternetwerk tussen ijzergieterij Componenta en zwembad Otterveurdt. Alhoewel het netwerk er al geruime tijd ligt werd er (nog) geen gebruik van gemaakt. Bij sluiting van de ijzergieterij valt niets meer te gebruiken. Immers: warmte -om het zwemwater mee te verhitten- is er dan niet meer.

  • Heeft de Mijnwater B.V. -die volledig eigendom is van de gemeente Heerlen- ooit met dit scenario rekening gehouden? Zo ja, hoe?
  • Wat kostte het aanleggen van het leidingnetwerk?
  • Moeten deze investeringen -na de sluiting van ijzergieterij Componenta- tot waarde nul afgeboekt worden?

Zo maar wat voor de hand liggende vragen over de fikse investeringen in een Mijnwaternetwerk Componeta – Otterveurdt dat tot op heden nutteloos was.

Onlangs werd duidelijk dat de gehele extra lening die Heerlen aan de Mijnwater B.V. gaf, 10 miljoen euro, volledig opgebruikt is. Nu het netwerk Componenta – Otterveurdt nimmer enige opbrengst lijkt te zullen opleveren lijkt ook dat een fikse tegenvaller in meerdere opzichten.

Was het netwerk voordien wel aangesloten op zwembad Otterveurdt -en men had daar alles op aangepast om op mijnwater te kunnen functioneren- waarbij nu blijkt dat de warmtebron Componenta gesloten wordt wat zou men dan doen? Claimen, Mijnwater B.V. aansprakelijk stellen?! Als geluk bij ‘n ongeluk kwam het zover niet… Toch?