‘Miljoenenzwendel’: politiek Heerlen onjuist geïnformeerd over besteding Bidbook gelden Binnenstad

Posted by | December 06, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Waaruit valt af te leiden dat 6,8 miljoen –van de 10 miljoen die Heerlen vrijmaakt voor de projecten Bidbook binnenstad- gebruikt worden om het tekort van 6,8 miljoen in Maankwartier Zuid af te dekken? Helemaal nergens uit concludeert Hart-Leers die de conclusie trekt dat de Heerlense politiek ‘bij de neus genomen is’. Dit verdient alles behalve een schoonheidsprijs.

Het leek er nog even op, tenminste dat viel uit een rapportage Maankwartier af te leiden, dat het fikse tekort -in gelijke delen- door zowel provincie, gemeente als IBA gedeeld zou worden. Nadien bleek dat het gehele tekort ten laste van de gemeente Heerlen komt en de volledige financiering ervan uit de gemeentelijke financiering van de plannen uit het Bidbook binnenstad geput worden. Nergens in de begroting (of uit andere stukken) blijkt of viel af te leiden dat Heerlen uiteindelijk enig en alleen het tekort van 6,8 miljoen euro moet ophoesten.

bodemloze putHart-Leers: ‘Een bodemloze put, dit is het zoveelste miljoenenbedrag dat -vanuit de gemeentekas- richting megaproject Maankwartier gaat. (Artikel 9.1) Bovendien blijkt uit bijgaande uitwerkingsovereenkomst dat de gemeente Heerlen helemaal geen deel van het project gebruiken mag. Dit terwijl de stad er inmiddels diverse gemeentelijke diensten gehuisvest heeft. (Artikel 14.6 e.v.) Ook over het station had al lang en breed duidelijkheid moeten zijn blijkt uit de overeenkomst. Ook die informatie ontbreekt in het geheel.’

Wat Hart-Leers betreft zijn al veel te veel gemeenschapsgelden richting het totaal overbodige megaproject Maankwartier gegaan. Bergen (gemeenschaps)geld terwijl het project nog verre van af is. Op een dergelijke, slinkse wijze een fiks tekort dekken met gemeentelijke gelden, een tekort waarvan jarenlang aangegeven werd dat ‘derden’ hiervoor op zou komen, valt niet goed te praten. Feitelijk is hier simpelweg een motie van wantrouwen aan de orde, dit kan gewoonweg niet.

Of de vakwethouder met het openbaar maken van de koopprijs van het defecte Maankwartier kunstwerk Heliostaat en het daarbij aangeven van de garantietermijn wel of niet geciteerd heeft uit -door burgemeester en wethouders- geheim verklaarde stukken zal, eind deze week, uit de dan ter inzage gelegde geheim gehouden stukken moeten blijken.

Hart-Leers: ‘Wat ons betreft is de maat vol. De normen van goed openbaar bestuur zijn met voeten getreden. De gemeenteraad is bij de neus genomen en om de tuin geleidt, een miljoenenzwendel.’

20161201 – MEMO – beantwoording vragen van dhr. R. Leers (Hart-Leers) 18-11-2016 & 25-11-2016 Uitwerkingsovereenkomst Maankwartier excl bijlagen