Mokerslag: DSM verruilt hoofdkantoor Heerlen -na 120 jaar- voor Maastricht

Met de enorme waterellende amper achter de rug kondigt zich plots een volgende dreun aan. Per raadsinformatiebrief laten burgemeester en wethouders de gemeenteraad zojuist het volgende weten: DSM persbericht inzake verhuizing naar Maastricht (link naar: DSM persbericht )

Daar waar uit bijgaande stukken blijkt dat het stadsbestuur kennelijk reeds sinds april inhoudelijk op de hoogte was wist de gemeenteraad van niks. ‘We zijn met stomheid geslagen!’ reageert Hart-Leers boos en ontzet dat hiermee de kans volledig gelopen is om stads breed op de barricaden te gaan. ‘DSM en Heerlen zijn gewoonweg -van meet af aan- een. Ze horen bij elkaar. DSM zonder enig gevecht nu zomaar zien vertrekken is diep triest en onaanvaardbaar. Welk signaal geeft bestuurlijk Heerlen hiermee af? Een uitgeputte stad hangend in de touwen niet capabel om daadkrachtig te reageren als dat hoogstnoodzakelijk is?!’

Waarom koos het college er willens en wetens voor om strikte vertrouwelijkheid te aanvaarden ten opzichte van een race die kennelijk al lang en breedgelopen was? Wat was de meerwaarde daarvan? Zoiets doe je in een dergelijk geval toch te nooit en te nimmer, zeker dan gaat het stadsbelang voor.

Heerlen trekt nu aan het kortste end. Daarbij is de gemeenteraad de kans ontnomen om -samen met de stad- alles te doen wat mogelijk was om het hoofkantoor van DSM te behouden. 

Hart-Leers: ‘Welke informatie onthouden burgemeester en wethouders nog meer aan de gemeenteraad en daarmee aan de hele stad? Wil ook APG weg en staat het CBS op het punt te vertrekken?! Is Heerlen daarmee hard op weg van stad naar dorp en gaat retour naar de situatie van rond 1900?! Blijft Heerlen -men stond er bij en keek er naar- ontredderd achter net zoals de stad er voor stond toen de Mijnen sloten en gaat Maastricht er -wederom- met de buit vandoor?!’