Mokerslag: DSM verruilt hoofdkantoor Heerlen -na 120 jaar- voor Maastricht

Met de enorme waterellende amper achter de rug kondigt zich plots een volgende dreun aan. Per raadsinformatiebrief laten burgemeester en wethouders de gemeenteraad zojuist het volgende weten: DSM persbericht inzake verhuizing naar Maastricht (link naar: DSM persbericht ) Daar waar uit bijgaande stukken blijkt dat het stadsbestuur kennelijk reeds sinds april inhoudelijk op de hoogte was wist de gemeenteraad …
Ga door met het lezen van Mokerslag: DSM verruilt hoofdkantoor Heerlen -na 120 jaar- voor Maastricht