Nascheiden afval kans voor Heerlen

Posted by | June 17, 2010 | Nieuws
NascheidingSinds januari jl. kent Heerlen een ander afvalsysteem, bronscheiding. Een aparte zak voor plastic afval werd ingevoerd en iedere afzonderlijke rest- of gft-afvalcontainer (of gebruik van de ondergrondse container) wordt per aanbieding in rekening gebracht. Hart-Leers wees hierbij al vaker op de mogelijkheden van nascheiden. Een nascheidingssysteem maakt namelijk vooraf plastic afval scheiden overbodig en zorgt bovendien voor meer rendement voor het milieu.
 
Na ruim 1,5 jaar nadrukkelijk blijven wijzen op de voordelen van nascheiding vond, tot genoegen van Hart-Leers, onlangs een informatieve presentatie plaats in de gemeentelijke raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze presentatie, die ter informatie ook hier te vinden is, maakte de voordelen van nascheiding inzichtelijk.
 
Zo haalt men door afval na te scheiden veel meer plastic uit het restafval en verdampt, door het afval voor verwerking te laten drogen, circa 30% vocht. Het gewicht dat verdampt hoeft vervolgens niet meer in rekening te worden gebracht. Ook levert het systeem een grote hoeveelheid aan recyclebare stoffen op en daardoor een extra aanzienlijk geldbedrag.besparing
 
‘Wij zijn al geruime tijd erg enthousiast over dit systeem en willen graag de voordelen ervan ook voor onze inwoners realiseren. Het momentele ‘mini milieuparkje’ thuis behoort dan tot het verleden terwijl zowel het milieu als ook de huishoudbeurs er voordeel van heeft. De vuilniswagen hoeft niet meer voor z’n extra rondje plasticafval langs te komen en de afvalbak kan weer gewoon, als vanouds, met regelmaat aan de straat gezet worden. Wachten tot de bak helemaal vol is hoeft dan ook niet meer en de huidige stankproblemen, waarover wij erg veel klachten ontvangen, nemen dan gelukkig af. Ook het toegenomen sluikstorten van afval, o.a. in openbare afvalbakken die nu veelvuldig uitpuilen, behoort dan direct tot het verleden’, vult Roel Leers namens de partij aan. 
 
nascheiding beterVoor het einde van dit jaar zullen de voor- en nadelen van voor- en nascheiding tegen elkaar worden afgewogen, daarna zal de raadscommissie nogmaals haar licht erover laten schijnen. Specifiek wat de gemeente Heerlen betreft gaf de presentatie in het gemeentehuis aan dat het hierbij ook om een financieel voordeel van vele 100.000den tot zelfs meer dan 1.000.000 Euro per jaar zou kunnen gaan. Zeker in tijden van forse bezuinigingen zijn dergelijke bedragen meer dan welkom. 
 
Kortom: nascheiding lijkt zowel beter voor het milieu, makkelijker voor onze inwoners en bovendien financieel een stuk voordeliger.