Nieuwe plek Hee-Art nog medio deze maand duidelijk?

Uit een memo van de gemeente Heerlen, een memo (uit december 2009) gericht aan het College van B en W, blijkt onder andere het volgende:
 
verhuizen‘In de eerste helft van 2010 zal derhalve een voorstel over Hee-Art, inclusief een alternatieve locatie, aan uw college worden voorgelegd. De opdracht hiertoe is in overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder Cultuur reeds aan de afdeling Welzijn verstrekt’.
 
Natuurlijk wil Hart-Leers graag weten wat de inhoud van dit voorstel aan het College is. Vandaar zullen wij aanstaande maandag, tijdens de raadscommissievergadering ES, ook hierover vragen stellen.