Onderzoeksopzet ‘t Loon ‘snel afraffelen’ of toch fatsoenlijk bespreken?

Posted by | February 27, 2012 | Nieuws

Burgemeester en wethouders willen de onderzoeken naar ‘t Loon kennelijk snel en zonder al te veel inmenging van de politiek ‘afraffelen’. Zo blijkt, volgens Hart-Leers, uit een brief aan de gemeenteraad. Een brief waarin het
college voorstelt om het raadsvoorstel ‘onderzoeken ‘t Loon’ direct in de aanstaande raadsvergadering van 6 maart te bespreken. Bespreking, inclusief besluitvorming, zonder dat daaraan de gebruikelijke voorbespreking in de
raadscommissie vooraf gegaan is.

‘Zeer ongebruikelijk en ronduit vreemd’, zo uit Hart-Leers over het voorstel van B & W. ‘Na enig mailcontact tussen onze partij en de burgemeester hebben wij vanmorgen alle collega fractievoorzitters gevraagd om ons voorstel te
steunen en de onderzoeksopzet ‘t Loon, zoals gebruikelijk, uitgebreid (en inclusief voldoende onderliggende stukken) eerst in de raadscommissie en pas daarna in de raadsvergadering te bespreken.’

Op dit moment zijn er nog geen stukken terwijl Gedeputeerde Staten (naar alle waarschijnlijk) morgen beslist over hoe de Provincie Limburg de gemeente Heerlen financieel en anderszins ondersteunt.

Hart-Leers: ‘Wij winden het inhoudelijk vaststellen van drie onderzoeken 1. Crisisaanpak, 2. Bouwgeschiedenis van ‘t Loon en 3. De oorzaak van de verzakking enorm belangrijk en niets om ‘tussen de soep en de aardappelen
door’ door de gemeenteraad te jagen.’

Bijgaand de brief die per e-mail op carnavalsvrijdag(na)middag en per post donderdag jl. ontvangen werd.

Bijlage