Openstelling parkeergarage op koopzondag: Q park brengt Karnevalswierts 600 euro in rekening

Posted by | February 07, 2013 | Nieuws

Heerlen mag zich gelukkig prijzen met de Karnevalswierts winkel in winkelcentrum ‘t Loon. Een trekker van jewelste, niet alleen tijdens het carnavalsseizoen. Dat Q park hen kennelijk voor elke koopzondag, een dag waarop Karnavalswierts de deuren opent, 600 euro in rekening brengt is echter minder goed nieuws. ‘Dat verdient tekst en uitleg’, concludeert Hart-Leers.

Na het parkeerbesluit, een raadsbesluit om de resterende (grotendeels in Heerlense handen zijnde) parkeergarages aan Q park over te doen, een besluit dat de gemeenteraad (op Hart-Leers na) eenstemmig nam, heeft Q park het nu -wat garage parkeren in Heerlen betreft- ‘voor het zeggen’. Voor het avond parkeren bij ’t Loon, dat tot voorkort kosteloos was, is daardoor nu betaald parkeren in de plaats gekomen.

Dit stuit niet alleen de ondernemers, shoppers en omwonenden van ‘t Loon enorm tegen de borst. Ook Hart-Leers heeft er grote problemen mee.

Hart-Leers: ‘Als enige politieke partij stemden wij tegen deze uitbreiding van het betaald parkeerregime en tegen de verkoop van de garages. Dit kost ‘t Loon gewoonweg klanten terwijl ook (en met name) ’t Loon zeker nu elke klant goed gebruiken kan. Via haar parkeerbeleid zet de gemeente Heerlen de hele stad buitenspel. Het gaat nu kennelijk al zover dat Q park ondernemers uit ‘t Loon laat betalen voor het open stellen van de parkeergarage. Ook dit benadrukt dat het hele parkeerbeleid inmiddels dusdanig doorgeschoten is dat het onze stad klanten kost en ronduit dupeert’.

Het wordt hoog tijd dat ook de gemeente Heerlen inziet dat en betaalbaar en toegankelijk parkeerbeleid bezoekers oplevert en dat de huidige Heerlense parkeeraanpak de stad verre van goed doet. Wij wijzen nadrukkelijk op parking nieuw Eyckholt. Een parking die met een dagtarief van een euro elke dag bomvol staat en die daarbij bovendien meer inkomsten genereert dan toen er nog behoorlijk hogere tarieven golden. Dit voorbeeld spreekt, wat ons betreft, boekdelen.

Brief SPSL QPark verlaging parkeertarief