Oppositie Heerlen ziet aankoop defect kunstwerk Heliostaat Maankwartier niet zitten

Posted by | December 20, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Heerlense oppositie partijen zien een gemeentelijke aankoop van het defecte kunstwerk Heliostaat, de zonnespiegel gelegen op het Maanplein te Maankwartier Noord, niet zitten. Om hun mening hierover dubbel dik te onderstrepen dienen zijn daarvoor morgenavond, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, een motie vreemd aan de orde van de dag in.

Begin november, tijdens de algemene beschouwingen, bleek dat de gemeente Heerlen van plan is om het defecte kunstwerk aan te kopen. Kunstwerk Heliostaat is sinds de plaatsing ervan, ongeveer een jaar geleden, defect waarbij het sindsdien niet mogelijk bleek om een goede reparatie uit te voeren.

Heerlen zou na aankoop een jaar garantie krijgen terwijl het kunstwerk nimmer naar behoren opgeleverd is. Bovendien ontbreekt elke duidelijke vorm van gemaakte afspraken. Eerder werd verwezen naar een koopcontract. Dat is er echter niet bleek nadien. Ook verwijzing naar andere stukken gaf geen uitsluitsel. Verplichtingen ontbreken, het kunstwerk is defect en bovendien kost het megaproject nu al een behoorlijke bom aan vele miljoenen extra gemeentelijke duiten.

Onlangs nog besloten burgemeester en wethouders om van de 10 miljoen euro bestemd voor Bidbook Binnenstad projecten maar liefst 6,8 miljoen euro te gebruiken om het fikse tekort in Maankwartier Zuid, de huidige bouwput aan kop van de Saroleastraat, af te dekken. Nu blijken er weer plannen om kunstwerk Helistaat aan te kopen. Een aankoop waarvoor, zo blijkt, elke basis ontbreekt.

De algehele situatie is onduidelijk terwijl elke vastgelegde basis om tot aankoop over te moeten gaan ontbreekt. Het kunstwerk is defect en maakt onderdeel uit van een gebouw dat van derden is. Ook dat is allerminst een gunstig iets. Kunstwerk Heliostaat is in prima handen bij Maankwartier bouwheer sociale woningbouwcorporatie Weller. Laat het defecte kunstwerk van hen blijven en zie af van een gemeentelijke aankoop waarvoor elke basis ontbreekt.