Oppositiepartijen stemmen tegen grondexploitatie Maankwartier

Posted by | oktober 30, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

De gehele oppositie in de Heerlense gemeenteraad stemde gisteravond, tijdens de maandelijkse raadsvergadering, om diverse redenen tegen de grondexploitatie Maankwartier. Niet alleen is en blijft onduidelijk of de in de grondexploitatie opgenomen

6,799 miljoen aan nog te verkrijgen subsidies er daadwerkelijk komt ook weet de wethouder nog steeds niet te melden hoe het bouwproject aan de kop van de Saroleastraat (Maankwartier Zuid) zal uitzien.

Jarenlang was Hart-Leers veelal de enige als het om oppositievoeren tegen dit megaproject -dat op alle fronten uit de pas loopt-  ging. Sinds de raadsvergadering van gisteravond lijkt het er op dat onze jarenlange oppositie aan politieke bijval wint.

Zo’n 5,5 miljoen (inclusief miljoen aan advieskosten) kost de gemeente Heerlen het meerwerk debacle van de betonnen plaat in het Maankwartier. Miljoenen trekt de stad uit om het project op te plussen en recht te trekken. Dat terwijl Heerlen bijvoorbeeld de enige geïnteresseerde bleek in circa 6000 m2 kantoorruimte die momenteel in deel Noord gebouwd wordt. Heerlen legt daarvoor nu een bedrag van 10,9 miljoen -geld voor kale kantoorruimte- op tafel.

De absurditeit waarmee gewerkt wordt valt te illustreren met het volgende: Heerlen sloopte het voormalige NS station, zorgde voor de bouw van een tijdelijke stationsvoorziening en staat garant voor de bouw van het nieuwe station Heerlen Maankwartier. Welke rol kent NS hierin?

Coalitiepartijen, die pal achter burgmeester en wethouders staan, trokken meer dan eens hun schouders op over de vele extra miljoenen die inmiddels aan het megabouwproject Maankwartier verloren gingen. Met woorden als ‘wij vinden het jammer’ werd het miljoenendebacle afgedaan. Sommigen deden daar zelfs nog een schepje bovenop en feliciteerden de wethouder met het feit dat het allemaal niet nog duurder geworden was.

Met de wens voor een extra roltrap lijken partijen, partijen die het miljoenendebacle nagenoeg moeiteloos naast zich neer legden, mensen voor zich te willen winnen. Een extra roltrap (kosten: enkele tonnen) in een gedeelte dat nog gebouwd moet worden waarvan de wethouder nog steeds niet weet hoe dat gedeelte (Zuid) van ‘t Maankwartier zal uitzien c.q. welke bedrijvigheid er komt…