OR gemeente Heerlen sluit zich aan bij door raadsleden geuite zorgen

De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Heerlen deelt in een advies (bijlage) -dat zij ook aan de gemeenteraad heeft laten toekomen- het volgende:

‘… wil de OR een diepgaand extern onderzoek laten instellen naar de rollen en bevoegdheden van het College van B&W, de algemeen directeur/ gemeentesecretaris, het managementteam en de organisatie, de onderlinge verhoudingen tussen deze vier en de voor de organisatie gewenste leiderschapsstijl/cultuur.’

Niet alleen volgde op dit OR advies een ambtelijke reactie ook schreef de OR in deze, enkele dagen geleden, wederom een advies. Ook die stukken zijn als bijlage toegevoegd.

De OR concludeert daarin, onder andere, dat het college van B&W artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraad geschonden heeft en de uitgangspunten van de reorganisatie: openheid, communicatie en vertrouwen ernstig geschaad zijn. Daarbij benadrukt de OR -wederom- de vraag tot het doen van onderzoek.

De fractievoorzitters Marco Peters (CDA Heerlen), Ewout Tijdeman (Fractie Tijdeman) en Roel Leers (Hart-Leers) zullen niet anders kunnen dan concluderen dat hun insteek tot een raadsenquête fikse versterking krijgt na kennisname van bijgaande stukken. Een zeer spoedige -gezamenlijke -bijeenkomst van burgemeester en wethouders, fractievoorzitters/gemeenteraad en gemeentelijke ondernemingsraad lijkt de eerstvolgende -hoogst noodzakelijke- logische stap…

OR-advies aantrekken AD externe waarnemend AD-gemsecr

OR-besluit nav advies OR

OR-reactie op besluit aantrekken tijdelijk externe waarnemend AD-gemeentesecretaris