Posteractie: discussie over te hoge parkeertarieven Heerlen nadert hoogtepunt

Posted by | November 18, 2013 | Nieuws, Vanuit de fractie

In en om Heerlen centrum duiken posters op met de tekst:  ‘Heerlen 2 euro per uur, bedankt namens ondernemend Heerlen’. Posters die benadrukken dat Heerlen zich met haar veel te hoge parkeertarieven uit de markt prijst. Hart-Leers strijdt  al jaren voor een flinke verlaging van de parkeertarieven en ziet deze posteractie als publieke steun voor het feit dat de gemeente Heerlen ‘ziende blind en horende doof is’ voor de aanhoudende klachtenstroom over veel te hoge parkeertarieven.

IMG_1605Toeval of niet: donderdag aanstaande vind vanaf 19u. een openbare raadscommissievergadering over de parkeertarieven in Heerlen plaats. Een onderzoeker, die ook onderzoek voor o.a. Qpark doet, presenteert dan zijn verhaal over parkeertarieven in  relatie tot bezoekersaantallen. Alle raadscommissies van de gemeente Heerlen zijn voor deze extra vergadering uitgenodigd.

Hart-Leers:  ‘Ook donderdag zullen wij weer strijden voor een flinke verlaging van de tarieven en de onderzoeker, die kennelijk het standpunt inneemt dat door hoge tarieven geen afname van bezoekers plaatsvindt, eens flink aan de tand voelen. De tarieven moet snel omlaag om ook op die manier winkelstad Heerlen een stuk aantrekkelijker te maken. Wij hopen erop dat veel winkeliers, winkelend publiek en stadsbewoners zich wederom komen uitspreken over wat zij van de te hoge tarieven vinden. Zij vinden ons natuurlijk weer aan hun kant.’