Wanvertoning B&W: unaniem aangenomen raadsmotie ‘meer mensen naar de binnenstad’ leidt tot niets

‘Het is natuurlijk klinkklare onzin om te schrijven dat de gemeentelijke parkeerplekken oh zo goed gebruikt worden. Ga eens kijken op de Putgraaf, Spoorsingel, onder aan de Klompstraat of achter winkelcentrum ‘t Loon en ga zo maar door… en concludeer zelf dat daar meer parkeerplekken ongebruikt dan gebruikt zijn…

Ook in Heerlen spreken getallen boekdelen

‘Meer dan 70% is tegen zondagsopenstelling!’ echter niet erbij vertellen dat dit uit een enquête naar voren kwam waaraan 30% deelnam. Winkel na winkel ‘steunbetuigingen’ ophalen, met 140 steunbetuigingen schermen, maar daarbij niet aangeven dat Heerlen 700 winkels telt en 140 aldus 20% van het totaal is. Kortom: getallen spreken boekdelen al staat een eerlijke, …
Ga door met het lezen van Ook in Heerlen spreken getallen boekdelen

Meerderheid raadsleden voor verhoging van parkeertarieven

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2011 stond ook de parkeerbelasting 2012 op de agenda. Daarin stond dat ook in 2012 de parkeertarieven zullen stijgen. Hart-Leers ziet niets in het nog verder stijgen van deze nu al hoge tarieven en stelde voor om het tarief op z’n minst ongewijzigd te laten. Ongewijzigd omdat eerder al bleek …
Ga door met het lezen van Meerderheid raadsleden voor verhoging van parkeertarieven

Gestegen parkeertarieven zorgen voor minder bezoekers in Heerlense binnenstad

Hart-Leers stemde eind 2010 niet in met de Heerlense parkeernota omdat o.a. de parkeertarieven met 50% zouden stijgen. ‘Hogere tarieven leiden tot minder bezoekers, dat terwijl onze (binnen)stad juist meer bezoekers goed gebruiken kan’. Deze stelling name legden vele Heerlense politieke partijen helaas naast zich neer. Burgemeester en wethouders zien nu blijkbaar ook in dat …
Ga door met het lezen van Gestegen parkeertarieven zorgen voor minder bezoekers in Heerlense binnenstad

Forse stijging parkeertarieven een feit

Tijdens een gecombineerde raadscommissievergadering van gisteravond besprak politiek Heerlen de parkeernota 2010. Een politieke meerderheid stemde daarbij in met forse stijging van de parkeertarieven in Heerlen centrum. De parkeertarieven exploderen daarmee met 50% in 2011 waarna nog verdere stijging volgt zodat straatparkeren duurder wordt dan parkeren in een Q-park parkeergarage. Concrete afspraken met Q-park heeft …
Ga door met het lezen van Forse stijging parkeertarieven een feit

Gemeente Heerlen steunt parkeergarages

‘Geen 1,20 maar 2,00 Euro per uur betalen, op koopzondag geen gratis straatparkeren meer en straatparkeren duurder dan in parkeergarages maken’, dat is het voorstel dat Burgemeester en Wethouders van Heerlen aan de gemeenteraad doet. ‘Span het paard maar achter de wagen’, reageert Hart-Leers vol verbazing. ‘Tarieven met ruim 66% verhogen terwijl juist met lagere …
Ga door met het lezen van Gemeente Heerlen steunt parkeergarages