Wanvertoning B&W: unaniem aangenomen raadsmotie ‘meer mensen naar de binnenstad’ leidt tot niets

Herinnert u zich nog dat tijdens de raadsvergadering van maart lang gedebatteerd werd over parkeren in en om hartje Heerlen? Uiteindelijk leverde dit bijgaande motie op nadat de oppositiebrede motie helaas geen steun van de coalitie kreeg. Er lag vanaf toen een unaniem aangenomen motie die voor de zomer tot een uitgewerkt plan moest leiden, een totaalvoorstel. Met de laatste raadsvergadering in het vooruitzicht en geen enkel uitgewerkt plan op papier proberen burgemeester en wethouders met bijgevoegde, vanavond verstuurde, memo de zaak te sussen. Of dat lukt zal uiterlijk woensdagavond blijken.

‘Het is natuurlijk klinkklare onzin om te schrijven dat de gemeentelijke parkeerplekken oh zo goed gebruikt worden. Ga eens kijken op de Putgraaf, Spoorsingel, onder aan de Klompstraat of achter winkelcentrum ‘t Loon en ga zo maar door… en concludeer zelf dat daar meer parkeerplekken ongebruikt dan gebruikt zijn. Om in ieder geval een gebaar van goede wil te maken had het college op z’n minst met ons plan kunnen instemmen om op die plekken de parkeertarieven fors naar beneden bij te stellen’, reageert een even zo boos als zwaar teleurgesteld Hart-Leers.

Praten, praten en nog eens praten en ondertussen wijzen op allerlei kennelijk grote successen terwijl ondernemend hartje Heerlen het hartstikke moeilijk heeft. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk terwijl het college er simpelweg voor pleit dat men bij ondernemers (door diezelfde ondernemers uit eigen zak betaalde) korting op de parkeertarieven -bij commerciële parkeeraanbieders zoals Q-park- ‘sparen’ kan. Zij laten hun garagetarieven ongewijzigd terwijl de omliggende ondernemers, waarvan menigeen het nu al zwaar genoeg heeft, ook nog eens zelf -volgens B&W althans- voor zouden moeten gaan betalen. Zeker onder de huidige omstandigheden regelrecht absurd.

Heerlen heeft qua parkeren zo’n 400.000 euro aan jaarlijkse kosten terwijl de inkomsten circa 1,6 miljoen euro bedragen. De stad verdient kortom riant aan ‘het betaald parkeren’. Dat terwijl menigeen het als een grote drempel ervaart om hartje Heerlen te bezoeken.

Betaald parkeren werd ooit ingevoerd toen er meer automobilisten wilden parkeren dan daarvoor parkeerplekken aanwezig waren. Met meer dan 1100 lege parkeerplekken op het drukste moment van de week is dat argument om betaald parkeren in te voeren en/of hoge tarieven te hanteren al hele lange tijd verleden tijd.

Simpelweg houden te hoge parkeertarieven, tarieven die enkele jaren geleden nog met zelfs tot 80% stegen, nu parkeerplekken leeg en zorgen bij tijd en wijle voor onnodige parkeerdruk in de omgeving. Daarnaast ziet men zodra betaald straatparkeren, tegen 18 uur, afloopt de tot dan toe lege betaalde parkeerplekken plots stukken beter gebruikt worden.

Met de binnenstad in hoge nood kunnen ook burgemeester en wethouders het zich alles behalve permitteren om met dit bericht bij de raad te komen. Hart-Leers neemt hier in ieder geval geen genoegen mee en brengt diens in maart, helaas toen niet voldoende gesteunde parkeervoorstel, wederom in stemming.

MotieMeerMensenBinnenstad Memo nav motie maart 2017