Ook in Heerlen spreken getallen boekdelen

‘Meer dan 70% is tegen zondagsopenstelling!’ echter niet erbij vertellen dat dit uit een enquête naar voren kwam waaraan 30% deelnam. Winkel na winkel ‘steunbetuigingen’ ophalen, met 140 steunbetuigingen schermen, maar daarbij niet aangeven dat Heerlen 700 winkels telt en 140 aldus 20% van het totaal is. Kortom: getallen spreken boekdelen al staat een eerlijke, open en verantwoorde conclusie de een of ander kennelijk niet aan.

Hart-Leers informeerde, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, ook naar de 100.000 euro subsidie voor ‘Heerlens DNA’ (de Ideeënwinkel). Een fikse gemeentelijke subsidie voor het 2 jaar lang uitbaten van een ideeënwinkel. Ondanks dat een gemeentelijk stuk (evaluatie) benadrukt dat hiervoor pas in november 2011 een besluit genomen werd begon dit project al in juli. In Heerlen begin je immers gewoon ook al volgt de goedkeuring (en het geld) pas later. Terwijl het collegebesluit van 15 november ‘11 de volgende opdracht en goedkeuring verstrekte: ‘Op 15 november 2011 heeft het college van b&w het besluit genomen om opdracht te verstrekken aan de stichting Heerlens DNA tot het opzetten en het op zijn minst twee jaar draaiende houden van een ideeënwinkel voor Heerlen’.

Kennelijk net zo gemakkelijk wordt het gemeentelijk telwerk opgepakt, telwerk waarin een belangrijk stuk (de kadernota) aangeeft dat 16 miljard gedeeld door 16 miljoen ‘enkele duizenden euro’s per inwoner’ is. Dat moet natuurlijk 1000 euro zijn gaf de wethouder prompt toe nadat Hart-Leers, als enige, hierna informeerde. Vervolgend met de opmerking dat als dit voorbeeld het gemeentelijk telwerk kenschets het logisch is dat Heerlen in financiële problemen zit.

Wat betreft de verruiming van de uitgaanstijden waren het ook weer getallen die lieten zien dat de noodzaak ervoor ontbrak. Het aantal bezoekers nam niet toe terwijl een meerderheid van de horecabedrijven liet weten dat het voor hen ook helemaal niet hoefde. Ondertussen is duidelijk dat per volgend jaar de leeftijd waarop men alcohol drinken mag van 16 naar 18 jaar stijgt maar dit net over de grens ongewijzigd blijft. Ook het rookverbod zal volgend jaar overal doorgevoerd worden. Welke gevolgen heeft dit voor onze horeca (klein en groot), hoe kenschetst Heerlen een toekomstvisie voor het lokale uitgaansleven waarbij dit in het geheel, voor jongen en oud, overeind blijft? Antwoord op deze vraag volgt, naar wij hopen, direct na de zomervakantie.

Ook wat het parkeren betreft waren het weer harde getallen die de klok sloegen. Het voorstel van Hart-Leers om de tot 80% verhoogde parkeertarieven naar het oude niveau terug te brengen haalde het, helaas, niet. ‘Wie zegt dat hoge parkeertarieven voor minder parkeerders zorgen, ligt het niet gewoon aan de crises?’, wierpen tegenstanders van een fikse parkeergeldverlaging op. Hart-Leers stelde voor de zoveelste maal voor om de tarieven flink te verlagen, een fikse verlaging om daarmee Heerlen aantrekkelijk te maken. Gelukkig dachten Groen Links, RPN, Leefbaar Heerlen en het CDA daar ook zo over. Helaas bleven anderen mordicus tegen waardoor het voorstel geen meerderheid haalde en het parkeertarief onverantwoord hoog blijft.

Opvallend en hoopvol lijkt dat de wethouder na de vakantie met verbetervoorstellen komt, voorstellen die zeer waarschijnlijk Linéa recta in de lijn van de voorstellen van Hart-Leers liggen. Als er dan voor dat voorstel wel een meerderheid gevonden wordt moet u daarvan niet gek opkijken. In dat geval was de weg er naar toe moeilijk en lang maar wordt uiteindelijk weldegelijk succes geboekt. We zullen zien of ‘de aanhouder wint’ en Hart-Leers dan voor haar vasthoudendheid beloont wordt.

Fijne zomervakantie allemaal! Trouwens het ziet erna uit dat de zomervakantie politiek onderbroken word met een extra raadsvergadering, een vergadering over het Mijnwaterproject. Hart-Leers was een van de indieners van een verzoek daartoe. Waarom? Simpelweg omdat de getallen boekdelen spreken: het Mijnwater waarin inmiddels ca. 18 miljoen verdwenen levert een schamele 60.000 euro omzet op. Nu burgemeester en wethouders oprichting van een Mijnwaterbedrijf bepleiten, een bedrijf dat voor 2017 30 miljoen aan investeringen behoeft, is het volgens diverse partijen gewoonweg noodzakelijk dat de gemeenteraad zich ook daar voordien eens goed over buigt…