Nederlandse steden verlagen parkeertarieven: hoogste tijd voor Heerlen om mee te doen

Posted by | March 03, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Het voordeel van lagere parkeertarieven wordt door steeds meer steden ingezien en in praktijk gebracht. Tarieven fors verlagen of overgaan tot een nultarief gebeurt steeds vaker. Hoogste tijd voor Heerlen om hier eindelijk ook aan mee te doen oordeelt Hart-Leers.

parkeermeterAl jarenlang pleiten wij voor fors verlagen van de parkeertarieven en overal waarmogelijk vrij parkeren. Met circa 1,6 miljoen aan gemeentelijke parkeerinkomsten (en 400.000 euro aan kosten die daar tegen over staan) kan het maximale tarief van 2 euro per uur terug gebracht worden naar 50 cent levert een simpele berekening op. Lege plekken (die bovendien, gemeente opgelet, helemaal geen inkomsten opleveren) gevuld. Bezoekers blij, het parkeertarief als drempel om te komen (of te blijven) geslecht.

De openbare gemeentelijke parkeerplekken rondom het stadscentrum kennen tijdens betaalde uren een slechte bezetting. Loop eens langs de Putgraaf en Spoorsingel en oordeel zelf. Bij gratis parkeren (in de avonduren) staan al die plekken vol. Vraag is er dus kennelijk wel.

Om een meerwaarde voor de stad te creëren lijkt een prima insteek het parkeertarief van 2 euro naar 50 cent per uur te verlagen en daarbij de maximale parkeertijd los te laten. Parkeren is dan weliswaar niet gratis. Echter: een zeer betaalbaar tarief voorkomt dat men ‘zomaar’ zijn of haar auto de hele dag parkeert en daarmee een parkeerplek blijvend bezet.

Ons voorstel om per proef de rand parkeerplekken -die overdag merendeels leegstaan- flink goedkoper te maken en in praktijk de gevolgen daarvan te bekijken haalde vorig jaar helaas geen meerderheid. Onder het huidige gesternte hoopt Hart-Leers die meerderheid daarvoor (en voor forse beleidsaanpassingen) wel bijeen krijgen. Op naar een beter bezochte stad waar bezoekers langer blijven en niet vanwege het parkeerbeleid wegblijven!