Provincie Limburg betaalt niet mee aan 6,8 miljoen tekort Maankwartier Zuid

Posted by | November 14, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Ondanks dat de wethouder onlangs nog ‘met volledige zekerheid’ zeer nadrukkelijk blijken liet dat zowel gemeente Heerlen, provincie Limburg en de IBA het tekort van 6,8 miljoen in Maankwartier Zuid samen oplossen bleek tijdens de recente Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten heel wat anders. Gedeputeerde Geurts is hierover, naar aanleiding van vragen gesteld door Statenlid Jos van Rey, heel duidelijk: de Gedeputeerde laat vanaf tijdstip 5.43.50 letterlijk weten dat er geen provinciaal geld naar het 6,8 miljoen tekort van Maankwartier Zuid gaat en de gemeente Heerlen dit tekort betaald waarbij de gelden nadrukkelijk niet uit de provinciale pot komen.

De lijn in de letterlijk uitgesproken tekst van de Gedeputeerde was de volgende: ‘Er gaat geen geld van de Provincie naar het Maankwartier. De gezamenlijke pot moet de totale ambitie waarmaken. Met het Heerlense deel wordt ook een tekort op het Maankwartier betaald. Dat gaat niet gebeuren uit onze pot.‘

Omdat de wethouder op meer dan een moment heeft laten weten dat zowel gemeente, provincie als IBA het tekort samen oplossen -en dit nu allerminst zo (b)lijkt te zijn- heeft hij nogal wat uit te leggen aan politiek Heerlen. Hart-Leers sloeg er de vergadering van Provinciale Staten op na: ‘Wie betaald en dekt dit miljoenentekort nu feitelijk? Komt de dekking van 6,8 miljoen tekort nu volledig ten laste van de gemeente Heerlen omdat immers ook ‘taal noch teken’ van de IBA vernomen is?!’

Hoe legt de wethouder de woorden van diens provinciaal partijgenoot, de gedeputeerde, uit? Zette de lokaal verantwoordelijke de Heerlense politiek bewust ‘op een verkeerd been’?! Zo ja, waarom?