Reeds 3 weken geleden genomen collegebesluit nog steeds niet openbaar

Posted by | December 14, 2011 | Nieuws

Zojuist ontving Hart-Leers de volgende reactie: ‘Het bovengenoemde voorstel/besluit is door het college nog niet openbaar gemaakt. U bent over de inhoud van zowel het voorstel als het besluit, door middel van verzending van dat stuk, geïnformeerd’.


Door een kennelijke fout van de gemeente Heerlen ontving Hart-Leers 3 pagina’s m.b.t het collegebesluit. Daarop legde men Hart-Leers op om deze stukken vooralsnog als vertrouwelijk te behandelen totdat Q-park een brief ontvangen had waarin hen het besluit medegedeeld werd. Dat klonk op dat moment logisch.


Nadat Hart-Leers collegebesluit 2011/62056 ‘Parkeren ’t Loon Nieuw Eyckholt’ uit de selectieve besluitenlijst op heerlen.nl viste verdween dit collegebesluit vrijwel direct uit de openbare besluitenlijst van 22 november jl. om vervolgens niet meer terug te keren op die lijst. Saillant detail is dat nadat Hart-Leers hierover inmiddels reeds vaker berichtte het besluit nu wel weer op de besluitenlijst staat.


Toen Hart-Leers het college vrijdag jl. vroeg om de stukken openbaar te maken, Q-park zou intussen de brief immers vast en zeker ontvangen hebben, werd hierop geantwoord dit eerst in de collegevergadering te bespreken en uiterlijk daags daarna erop terug te komen.


Waarom worden deze stukken, dit collegebesluit, niet openbaar gemaakt? Het college belast Hart-Leers er willens en wetens mee om de stukken als vertrouwelijk te moeten behandelen waarbij het griffiebureau benadrukte dat deze stukken zeer zeker vertrouwelijk en geheim zijn. Daarvoor werd zelfs de wettekst uit de AWB toegestuurd.


Hart-Leers verzoekt nu, en vind dat een abnormale gang van zaken, om via de Wet Openbaarheid van Bestuur deze stukken spoorslags openbaar te maken en vind het van de gekke dat genomen collegebesluiten -zelfs 3 weken nadat ze genomen werden- nog steeds niet openbaar zijn.


‘Mogen burgemeester en wethouders, kennelijk zomaar, besluiten  voor de raad verborgen houden?’, vraagt de partij zich af.