Stukken Mijnwater BV Heerlen deels ‘boven water’

Ondanks dat de jaarstukken op 17 juli jl. (bijna een maand geleden) vastgesteld werden en de wethouder beloofde omstreeks die datum de stukken aan de gemeenteraad voor te zullen leggen gebeurde dat tot op heden niet. Onlangs meldde de wethouder, nadat wij erover bij hem informeerden, dat hij wist dat de stukken waren vastgesteld maar hij deze nog niet had. De Mijnwater BV meldde bij navraag -wegens vakantie- volgende week te reageren op ons verzoek om de jaarstukken te laten toekomen.

Ondanks dat zowel gemeente Heerlen als Mijnwater BV, op uitdrukkelijk verzoek, (nog) geen stukken aanleverden lukte dat vandaag wel op andere wijze. Hart-Leers besprak de gehele gang van zaken met de RPN die er vervolgens voor zorgde de stukken via de Kamer van Koophandel ‘boven water’ te krijgen.

Het gaat er nu om de bijgaande stukken juist te duiden. In eerste instantie lijkt het erop dat binnen het miljoenenbedrijf, dat overigens in volledig eigendom van de gemeente Heerlen is, 1 persoon werkzaam is en de BV geheel omvattend is geworden omdat ook de Weller Energie BV inmiddels tot het geheel van deze ‘gemeente BV’ behoort. Het lijkt erop dat de schuldenpositie behoorlijk toegenomen is terwijl het nog gissen is naar geboekte omzetten en de gemaakte kosten die er tegenover staan…

P15208AA.D8N