Subsidie van 750.000 Euro: speelgeld voor College Heerlen?

Posted by | September 28, 2010 | Nieuws

Vorige week maandagavond informeerde Hart-Leers, tijdens de raadscommissievergadering ES, naar 750.000 Euro subsidie die de gemeente Heerlen onlangs via het ministerie van Economische Zaken ontving. Dit forse bedrag bedoelt en verkregen voor een cultuurproductiehuis wil het College voor culturele producties inzetten. ‘Mag en kan dit zomaar?’, wilde Hart-Leers weten.

even geduld‘Ons verzoek om het subsidiebesluit, de subsidieaanvraag en de toestemming om het subsidiegeld anders te mogen inzetten te mogen inzien is nog steeds niet beantwoord. Dit terwijl we er ook vorige week donderdagmorgen nogmaals nadrukkelijk naar informeerden. Na inmiddels ruim een week moet het toch mogelijk zijn om deze stukken boven water te krijgen en inzichtelijk te maken? ‘

Ook de vraag wat 2 onderzoeken, die met de inzet van deze gelden te maken hebben, gekost hebben is tot op heden niet beantwoord.

‘Bij wijze van parate kennis zou de betrokken ambtenaar in dit dossier toch zeer gemakkelijk het een en ander openbaar moeten kunnen maken. Immers als je evidente vragen stelt tijdens een raadscommissievergadering dan moeten daarop ook concrete antwoorden volgen. Niet, zoals het inmiddels al vaker gebeurde, kort voor de start van een raadsvergadering een e-mail sturen of de stukken op het bureau (bij aanvang van de raadsvergadering) leggen. Zo valt niet te werken en kan de gemeenteraad verre van optimaal haar controlerende taak uitvoeren…’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Hart-Leers heeft de griffie van de gemeente Heerlen vandaag verzocht om het bovenstaande aan burgemeester Depla voor te leggen.