‘t Kegelpaleis: nieuwe invulling of sloop!?

Posted by | november 17, 2010 | Nieuws

Op 20 april jl. antwoordde het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Hart-Leers als volgt: ‘De private initiatiefnemer heeft tot 1 juni aanstaande de tijd gekregen om de financiering voor zijn plannen met het Kegelpaleis rond te krijgen. Mocht hem dit niet lukken, dan zal het pand worden gesloopt en het terrein zolang groen worden vormgegeven. De plannen behelzen op de begane grond horeca met cabaret en op de verdiepingen jong wonen. Wie de private initiatiefnemer is, kan nu nog niet worden bekendgemaakt, aangezien dit zijn plannen voor herontwikkeling zou kunnen frustreren. Bovendien heeft de initiatiefnemer zelf nog geen groen licht gegeven voor een nadere bekendmaking’.

Inmiddels is 1 juni ruim 5 maanden verstreken en vernam Hart-Leers taal nog teken. Hoog tijd om na te vragen dus. Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling, die 16 november jl. plaatsvond, informeerde Hart-Leers naar de stand van zaken. ‘Hoe staat het met de ontwikkelingen /plannen rondom het Kegelpaleis’. De wethouder antwoordde daarop als volgt: ‘Er zijn geen ontwikkelingen, deze zaak loopt nog’.

Het voorstel van de gemeente bestaat uit 2 uitersten: of een nieuwe invulling of -letterlijk- met de grond gelijk maken, slopen dus. Het Kegelpaleis dateert reeds uit 1890 en is alleen daarom al meer dan de moeite waard om goed besproken te worden. Nu verloedert het pand, al jarenlang in eigendom van de gemeente Heerlen, zienderogen en zit de gevel dichtgeplakt met posters.

Hart-Leers: ‘Wij willen van het college weten wat men (per wanneer) van plan is en wat de concrete stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkelingsplannen voor het Kegelpaleis. Plannen waarover al op 1 juni jl. ‘de kogel door de kerk’ had moeten gaan’.