royal

Asbest vondst in Heerlens Royal Theater

Posted by | Nieuws
Via een algemeen persbericht vernam ook de Heerlense gemeenteraad zojuist dat, per direct, het Royal Theater, inmiddels eigendom van de gemeente Heerlen, waarschijnlijk een week gesloten blijft in verband met de vondst van asbest.
Na het (nog) niet verkrijgen van subsidie om de buitengevel (meerdere malen volgde inmiddels afwijzing) op te knappen is dit, wederom, een tegenvaller voor de gemeente Heerlen. De huurder (oud-eigenaar) tekende voor 5 jaar en nu de gemeente Heerlen eigenaar is zal deze, zeer waarschijnlijk, voor zowel de asbestsanering als voor de te lijden omzetschade moeten opkomen.
Tijdens de aankoop van het gebouw, circa een jaar geleden, wist men al van het aanwezig zijn van asbest af. Onlangs is er echter ook op andere plekken, tot dan onbekend, asbest aangetroffen. Verdere onderzoeken naar asbest starten v.a. morgen. Men hoopt na ca. een week over onderzoeksuitslagen te kunnen beschikken.
royalHet lijkt er nu aldus op dat zowel Royal als Rivoli een week gesloten blijven. Hoe de Rivoli in bedrijf te houden is terwijl zowel Royal als Maxim gesloten zijn vragen wij ons af. Nu alles erop wijst dat extra asbestsanering nodig is en men bovendien tot tijdelijke sluiting overgaat zullen er extra kosten op de gemeente Heerlen afkomen.
Hart-Leers is erg benieuwd naar de preciese stand van zaken en tevens naar de redenen ervan waarom de gemeenteraad via een algemeen persbericht op de hoogte werd gebracht. Wat valt er nog meer te verwachten, wat gaat dit kosten en wat zijn de effecten hiervan op bioscooptheater Royal en de gemeente Heerlen?

Wij gaan ervan uit dat het college van B & W de gemeenteraad nog deze week uitvoerig informeert.

Persbericht