Verpauperde en verloederde Spoorsingel blijft ook komende jaren onveranderd

Via een memo (bijlage) aan de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling liet het college op 22 november weten dat ook de komende jaren de panden aan de Spoorsingel, vanaf de hoek Willemstraat tot en met het voormalige sporthotel (allen eigendom van de gemeente Heerlen) er verpauperd en verloederd bij blijven liggen. Eerdere plannen om tot een 4 miljoen kostende sloop en herinrichting over te gaan lijken daarmee jaren vooruitgeschoven.

Ruim 12 miljoen Euro investeerde de gemeente Heerlen inmiddels in het verwerven, beheer en onderhoud, van deze rij panden. Panden die allen sloop te wachten stond zo begreep Hart-Leers tijdens een gemeentelijke discussie die hierover, alweer enige tijd geleden, gevoerd werd. Een miljoeneninvestering met het oog op uitbreiding. Een plan dat nadien afgeblazen werd: hoge kosten, zonder resultaat. Tenminste als blijvende verloedering en verpaupering niet als resultaat beschouwt word.

‘Men hoopt nu erop dat het Maankwartier als magische ‘Phoenix’ de hele buurt zal laten herrijzen. Echter voordat een mogelijke realisatie van het Maankwartier af is zitten we op z’n vroegst in 2016 zo meldt diezelfde memo’.

Ook op dit dossier heeft het ’toverwoord’ creatieve industrie vat gekregen. De gemeente Heerlen oppert namelijk om indien panden op de Spoorsingel beschikbaar komen deze tijdelijk beschikbaar te stellen voor de huisvesting van creatievellingen. Terwijl even verderop, in het ruim 40.000 m2 groot omvattende (voormalige) CBS gebouw dit inmiddels (sinds begin oktober jl.)
praktijk is. Betaalbare ruimte te over aldaar. Of de Heerlense creatieve industrie groot genoeg blijkt om alle inmiddels ervoor beschikbare leegstand te (kunnen) vullen zal de tijd leren…

Aan de andere kant van de ‘Phoenix’ Maankwartier voltrekt zich inmiddels eenzelfde scenario: alsmaar vooruit schuiven. De rij verpauperde en verloederde leegstaande panden aan de Stationstraat, het plan Lux Luna, verkeert immers al jaren in geen enkele vooruitgang. Een bouwvergunning blijkt (nog steeds) niet aangevraagd een ook een bouwplan ontbreekt naar verluidt.

Leegstand, verpaupering en verloedering manifesteert zich al geruime tijd prominent middenin het hart van de Parkstad. Het ‘kloppende stadscentrum’ zoals vele stukken het betitelen. Een gegeven dat, in plaats van alsmaar vooruitschuiven, aanpak vereist!