Wethouder verdraait eigen woorden binnen 24-uur

Posted by | July 09, 2011 | Nieuws

Nadat de wethouder, in de kwestie van het nieuwe stadskantoor, liet weten een brief gericht aan de gemeenteraad bewust achtergehouden te hebben, iets wat zijzelf onderstreepte met stellige uitspraken (openbaar gemaakt via het Limburgs Dagblad D.D. 08.07.11): ‘Het bewust niet inbrengen van de brief om daarmee de raadsdiscussie over de huisvesting van ambtenaren niet te beïnvloeden’ en ‘De wethouder wilde pertinent geen beïnvloeding van de raadsdiscussie waarbij de wethouder de brief als een heleboel blabla waar zij niets mee kon betitelde’ heeft de wethouder hier nauwelijks 24-uur later, plotsklaps, een volledig andere kijk op.

Na kennelijke ‘grote paniek en forse commotie’ in het Heerlense gemeentehuis verdraait de wethouder (binnen amper 24 uur) haar eigen woorden: ‘Nu zegt de wethouder deze brief helemaal niet achtergehouden te hebben. Het is de schuld van het griffiebureau. Deze is ‘vergeten’ om de brief door te sturen. Alle raadsleden zijn daarover geïnformeerd…’

Vaststaand feit is en blijft dat pas nadat (!) de raadsleden hierover donderdagnamiddag jl. per e-mail vanuit het gemeentehuis  geïnformeerd werden (zie e-mail bijlage) de raadsleden daags erna via het krantenbericht geconfronteerd werden met de stellige uitspraken van de wethouder. Stellige uitspraken waarbij de wethouder aangaf de brief bewust achtergehouden te hebben.

Nu bestrijdt de zelfde wethouder simpelweg die uitspraken te hebben gedaan. De wethouder is nu de mening toegedaan dat de gemeenteraad de brief gewoonweg ontvangen had terwijl zij eerder aangaf de brief bewust achter te hebben gehouden. De inmiddels tot ‘draaiwethouder’ bestempelde ambtsdrager neemt het kennelijk allemaal niet zo nauw en doet daarbij naar het schijnt wat haar het best bevalt en/of het beste uitkomt.

Feit is en blijft dat de brief op vrijdag 1 juli de gemeente Heerlen bereikte en dat het tot donderdagnamiddag 7 juli duurde voordat, na vragen van Hart-Leers aan het griffiebureau, deze brief uiteindelijk toch nog de gemeenteraad bereikte. Hart-Leers: ’Wat als wij geen navraag gedaan zouden hebben? Zou de brief dan nog steeds ‘tussen de post liggen’… Of zou deze ‘bewust achtergehouden‘ zijn gebleven en daarmee de raad nooit bereikt hebben?  Trouwens hoeveel (en welke) brieven zijn nog meer ‘bewust achtergehouden’ en hebben daardoor de gemeenteraad dus nooit bereikt? ‘

Bijlage 1: e-mail
Bijlage 2: Artikel Limburgs 08.07.11 Dagblad
Bijlage 3: Brief huisvesting Stadskantoor