Zelf plasticafval scheiden is flauwekul

Posted by | October 02, 2010 | Nieuws

Sinds sprake is van het aanleveren van plasticafval in aparte zakken voert Hart-Leers hiertegen actie. ‘Deze methode is stukken duurder en slechter voor het milieu dan het alternatief ervoor’, steekt Hart-Leers van wal. Nascheiding heet dit alternatief. Op deze wijze wordt uit alle restafval zo goed als alle plastic gesorteerd. Het plastic wordt dan achteraf naar soort gescheiden en is dan bruikbaarder voor hergebruik. Hoogste tijd dus om ook in Heerlen over te gaan naar nascheiding.

Hart-Leers ijverde langdurig ervoor om ook de gemeenteraad te informeren over het systeem van nascheiding en kreeg uiteindelijk, na veel moeite, blijvend vragen en volhouden, toestemming om een professionele presentatie over nascheiding in de praktijk te mogen laten plaatsvinden. Ook daaruit blijkt dat nascheiden van afval meer geld voor burgers oplevert, immers ook voor plasticafval wordt betaald. Bovendien is deze wijze van afvalscheiden beter voor het milieu.

Willens en wetens stemde echter een meerderheid van de gemeenteraad voor het systeem van voorscheiding (het huidige systeem). In nascheiding, waarop Hart-Leers steeds weer wijst, bleek tot op heden weinig tot geen interesse. Nu steeds meer media en deskundigen berichten over het betere systeem van nascheiding lijken de kansen te keren. ‘Dat is beter voor uw beurs en beter voor het milieu!’. Ook het consumentenprogramma Kassa weidde haar uitzending van zaterdagavond 2 oktober jl. grotendeels aan het nascheiden van plastic. www.kassa.vara.nl

Hart-Leers wijst Burgemeester en Wethouders nogmaals nadrukkelijk op de vele voordelen van nascheiding en blijft pleiten voor spoedige invoering van dit systeem. ‘Geen extra plasticzakken en gedoe meer, geen extra ophaalrondes en geen stank of zoeken naar een plek om de plasticzakken te bewaren. Beter voor het milieu, voor u en voor uw beurs!’.