Zijn ‘problemen met het bestemmingsplan’ de redding van het Kegelpaleis?

Posted by | augustus 18, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Enige tijd geleden informeerde Hart-Leers naar strijdigheid met het bestemmingsplan en ingediende bezwaren aangaande uitbreidingsplannen poppodium De Nor. Voorgaande vragen leverden bijgaand antwoord op: memo NOR

Het oudste gedeelte van het Kegelpaleis zou uit omstreeks 1890 dateren en is daarmee een van de nog bestaande ‘oudere gebouwen’ van hartje Heerlen. Een pand uit nagenoeg de begintijd van de mijnperiode in onze stad aldus. ‘Slopen en vervangen door iets nieuws’ of ‘in ere herstellen en voor de toekomst behouden’? Wat Hart-Leers betreft liefst het laatste.

Hart-Leers: ‘Dat onze partij een 5,7 miljoen kostende uitbreiding van het bestaande poppodium (en daarbij zo’n 450.000 euro subsidie per jaar) niet ziet zitten moge eenieder duidelijk zijn. Dat de kennelijke problemen aangaande het bestemmingsplan hiervoor een stokje zouden kunnen steken lijkt hierbij een hernieuwde kans om de stad voor een kostbare historische fout te behoeden.’

Heerlen staat er bovendien financieel niet goed voor. Vorig jaar sloot de stad met een tekort van ongeveer 15 miljoen af terwijl, maanden geleden al, Heerlen wat betreft dit jaar al aan het zelfde tekortbedrag zat. Daarbovenop slokte het Maankwartier onlangs maar liefst 11,3 miljoen aan extra gemeentegeld op en heeft de stad kostbare plannen voor de Royal en een spiksplinternieuw zwembad. Zomaar enkele voorbeelden -zonder volledig te zijn- en het nog te dekken tekort tot 2021 van 26,8 miljoen niet eens te noemen.

‘De tering naar de nering zetten’ heet het.

Behoudt het aloude Kegelpaleis waaraan overigens velen mooie herinneringen koesteren. Geen sloop en nieuwbouw, herbestem wat er is.

Overigens: waarom wel een daverend ‘feestweekend’ organiseren in studio ‘54 maar, bijvoorbeeld, geen ‘expeditie Kegelpaleis’ op poten zetten alwaar eenieder die geïnteresseerd is nog eens  -op eigen risico- kan zien wat van het oude Kegelpaleis overgebleven is.

Bovendien, eerlijk is eerlijk, over ‘hele foute vastgoedbazen’ gesproken: gemeente Heerlen kocht het pand ooit voor nagenoeg 1 miljoen gulden en heeft, ook hier, een nogal bar slecht voorbeeld van hoe met gebouwen om te gaan in handen. Nadat Heerlen het gebouw kocht zag eenieder het, alhoewel van buiten ietwat opgekalefaterd, zienderogen achteruitgaan. Wijzen naar ‘foute vastgoedbazen’ terwijl Heerlen, ook hier, met de hand in eigen boezem moet.

Hart-Leers: ‘Wat ons betreft is de kostbare uitbreiding van het poppodium niet nodig en zeker onder de huidige financiële omstandigheden verre van aan te raden. Laat de kostbare plannen, mede vanwege de geconstateerde problematiek, varen en creëer een passende bestemming voor zowel Kegelpaleis als studio ’54. Wat ons betreft zou sowieso een open dag/bezichtiging van het aloude Kegelpaleis de perfecte start kunnen zijn om met frisse moed naar dit oude -nog bestaande- stukje stad te kijken en -met respect voor het verleden- de toekomst tegemoet te treden.’