Beheersraad Dag- en Nachtopvang opgestart vanwege toenemende overlast dak- en thuislozen hartje stad

De beheersraad rondom Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ wordt nieuw leven ingeblazen. Dealers op straat, gebruikers, portiekslapers, verwarde mensen en ga zo maar door: ‘de overlast neemt alsmaar toe’ klinkt het van uit hartje Heerlen.

Gisteravond, tijdens een periodieke bewonersraadvergadering, werd er uitvoerig over gesproken en daarbij benadrukt dat het probleem de spuigaten uitloopt en snel maatregelen genomen moeten worden. Zowel gemeente Heerlen, politie als toezichthouders onderkennen de situatie en gingen mee in de strekking dat ‘snel actie ondernomen moet worden’.

Hart-Leers stelde deze kwestie onlangs ook nadrukkelijk, tijdens een persoonlijk gesprek met de waarnemend burgemeester, aan de orde. De burgemeester gaf daarop aan het geheel -per gistermorgen- tijdens het veiligheidsoverleg aan de orde te zullen stellen.

De huidige Dag- en Nachtopvang barst uit haar voegen en zit mudje vol bezoekers. Ook blijken vlakbij enkele plekken met behoorlijke dealoverlast te zijn en is er een ‘heen en weer geloop’ van gebruikers ontstaan.

Hart-Leers: ‘Verwarde mensen, slapers in portieken, hangende gebruikers en rondhangende dealers zijn stadsbeelden van weleer. Beelden die, wat ons betreft, zeker niet meer terug mogen komen in hartje stad. Wij drukken het stadsbestuur, politie en toezichthouders op het hart om -snel- passende acties te ondernemen. De naam ‘drugstad Heerlen’ moet wat ons betreft een gitzwarte bladzijde uit het verleden blijven.’